Årsmöte - Afrikagrupperna

Årsmöte

Afrikagruppernas årsmöte 2024

Bästa medlem!

Du är varmt välkommen till Afrikagruppernas årsmöte lördagen den 25 maj 2024. Det är på årsmötet du som medlem har möjlighet att engagera dig och påverka Afrikagruppernas arbete och riktning i kampen för en rättvis värld. Årsmötet kommer i år att hållas digitalt via Zoom.

Datum: lördag 25 maj 2024
Tid: 09.00-13.00
Plats: digitalt via Zoom

Afrikagrupperna fyller 50 år! Det vill vi såklart fira tillsammans med medlemmar som varit med genom Afrikagruppernas spännande historia. I anslutning till årsmötet, söndagen den 26 maj, kommer ett öppet event att arrangeras på Solidaritetshuset i Stockholm. Mer information om söndagens tillställning kommer så håll utkik i din mail och på vår hemsida! Vill du som medlem vara delaktig i planeringen av detta firande, har du ett roligt minne eller material från förr? Hör av dig till anna.nordstrand@afrikagrupperna.se.

Vad händer på årsmötet?
På årsmötet presenterar vi resultat och lärdomar från det gångna årets verksamhet med fokus på framtiden. Här beslutar vi om vilka som ska ingå i styrelsen samt väljer in de som ska bli medlemsrevisorer, auktoriserade revisorer och valberedning för det kommande året. Årsmötet fattar beslut om förslag från styrelsen och medlemmar och vi tar del av medlemsrevisorernas rekommendationer.

Det är också på årsmötet du kan påverka Afrikagruppernas arbete framöver och det kan du göra genom att lämna in en motion till årsmötet. 

Rösträtt
Afrikagrupperna är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. Årsmötet som hålls varje år är vårt högst beslutande organ där du som enskild medlem har en röst. Den som är betalande medlem senast den 31 mars 2024 har rösträtt på årsmötet.

Vänligen anmäl din närvaro senast den 4 maj genom att mejla till medlem@afrikagrupperna.se. Zoom-länk och instruktioner om hur du ansluter dig till mötet och röstar skickas ut i samband med din anmälan. Du som anmäler dig till årsmötet får handlingarna skickade per e-post.

Representanter för medlemsorganisationer som är betalande medlemmar i Afrikagrupperna har rätt att närvara och yttra sig. Högst två från varje medlemsorganisation har rösträtt och denna ska styrkas med en fullmakt. Personer utan rösträtt från medlemsorganisationer och stödgrupper samt Afrikagruppernas personal är också hjärtligt välkomna till årsmötet.

Lämna ditt förslag till årsmötet
Om du, din lokalgrupp eller din medlemsorganisation har ett förslag till årsmötet kan du eller ni lämna en motion som årsmötet kan ta ställning till.

Den färdiga motionen skickas via e-post till medlem@afrikagrupperna.se senast den 2 mars. Vänligen skriv “MOTION” i ämnesraden.

Nominera till förtroendeuppdrag 
Årsmötet ska välja ett antal personer till att sitta i styrelsen, medlemsrevisorsgruppen och valberedningen. Du kan föreslå dig själv eller någon annan. Skicka din nominering till valberedningen på valberedningen@afrikagrupperna.se. Du kan även tipsa valberedningen om personer de kan kontakta som du tror skulle passa till uppdraget.

Årsmöteshandlingar på hemsidan
12 april kommer styrelsens propositioner, medlemmars motioner och valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer finnas tillgängliga på Afrikagruppernas hemsida www.afrikagrupperna.se. Årsrapporten kommer finns tillgänglig senast den 15 april.

VIKTIGA DATUM
– Motionsstopp: 2 mars
– Nomineringsstopp: 15 mars
– Handlingar publiceras på hemsidan: 12 april
– Anmäl din närvaro: senast 4 maj (den som är betalande medlem senast den 31 mars 2024 har rösträtt på årsmötet)
– Årsmöte: 25 maj

FÖRSLAGEN DAGORDNING 2024

1. Ordförande öppnar mötet

2. Information om mötesförhandlingarna

3. Upprop och fastställande av röstlängd

4. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande

5. Val av funktionärer:

a Mötesordförande

b Mötessekreterare

c Rösträknare tillika justerare

6. Fastställande av årsmötets dagordning

7. Presentation av valberedningens förslag på ordförande, styrelse, medlemsrevisorer och auktoriserade revisorer

8. Presentation av förslag till valberedning

9. Beslut om tidpunkt för nomineringsstopp av kandidater till styrelse, medlemsrevisorer, auktoriserade revisorer och valberedning

10. Värdegrund

11. Ordförandes rapport

12. Årsredovisning samt beslut om resultatdisposition

13. Presentation av budget

I solidaritet,
Afrikagruppernas styrelse

14. Generalsekreterarens rapport

15. Medlemsrevisorernas rapport

16. Auktoriserande revisorernas berättelse

17. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

18. Presentation av propositioner, inklusive medlemsavgifter

19. Presentation av motioner

20. Delegationsordning, behandlas om proposition eller motion föreligger

21. Beslut om propositioner, inklusive medlemsavgifter

22. Beslut om motioner

23. Nya nomineringar

24. Val av ordförande samt arvodering av ordförande

25. Val av styrelse

26. Val av medlemsrevisorer

27. Val av auktoriserande revisorer

28. Val av valberedning

29. Övriga frågor

30. Mötets avslutande

Dokument

Att skriva en motion

I detta dokument hittar du information hur du skriver en motion

(57 Kb)

Årsmöteshandlingar 2024

Här hittar du de samlade handlingarna inför årsmötet 2024.

(2 Mb)

Tidigare årsmötesprotokoll

Här hittar du Afrikagruppernas årsmötesprotokoll från tidigare år. Klicka på länkarna för att läsa eller ladda ned dem. För mer information mejla till medlem@afrikagrupperna.se

Årsmötesprotokoll 2024

Ladda ned (1 Mb)

Årsmötesprotokoll 2023

Ladda ned (172 Kb)

Årsmötesprotokoll 2022

Ladda ned (2 Mb)

Protokoll extrainsatta årsmötet 2021

(383 Kb)

Årsmötesprotokoll 2021

(884 Kb)

Årsmötesprotokoll 2020

(474 Kb)

Årsrapport 2023

(6 Mb)

Samlade handlingar

Handlingar till Afrikagruppernas årsmöte 2024

(2 Mb)

Afrikagruppernas stadgar

(1017 Kb)
STÖD OSS