Västsahara - Afrikagrupperna

Västsahara

AFRIKAS SISTA KOLONI HAR RÄTT TILL FRIHET

Sedan 1975 ockuperar Marocko olagligt cirka två tredjedelar av Västsahara. Västsaharierna ska enligt internationell rätt få folkomrösta om sin självständighet. Afrikagrupperna stöttar Västsaharas rätt till frihet och arbetar aktivt med påverkansarbete gentemot svenska makthavare att stå upp för folkrätten och emot kolonisering.

Mellan åren 1979- 1991 pågick krig mellan Marocko och den västsahariska befrielserörelsen Polisario Front. 1991 undertecknades ett eldupphöravtal. Avtalet fastställde att en folkomröstning skulle genomföras där västsaharierna skulle få välja mellan självständighet och integration med Marocko. En FN-styrka, MINURSO, bildades med uppdrag att genomföra folkomröstningen. MINURSO har varit på plats i den ockuperade delen av Västsahara sedan 1991. Folkomröstningen har fortfarande inte genomförts. I november 2020 bröts eldupphöravtalet av Marocko och den väpnade konflikten blossade upp igen.

Den västsahariska befolkningen lever idag uppdelat. Nästan 200 000 västsaharier bor sedan 50 år i flyktingläger i Algeriet, mitt i Saharaöknen. De är beroende av humanitärt bistånd för sin överlevnad. I den ockuperade delen av Västsahara består majoriteten av befolkningen idag av marockanska bosättare. Västsaharierna själva är i minoritet och har dessutom mycket begränsad rörelsefrihet. Det ekonomiska förtrycket är starkt och levnadsstandarden låg. Kritik mot den marockanska ockupationen, liksom organisering och demonstrationer, är strikt förbjudet. Fredliga västsahariska aktivister riskerar att utsättas för hot, trakasserier, våld och övergrepp bara de viftar med Västsaharas flagga. Många av dem vittnar om återkommande våld och övergrepp – fysiskt, psykiskt och sexuellt. Oberoende journalister och observatörer tillåts inte resa in i Västsahara. Det råder därmed en mediablockad.

Marocko har byggt världens längsta militära mur som skiljer ockuperade Västsahara från det befriade området. Ockupationen strider mot internationell rätt, Västsahara har rätt till frihet! 

Karta över Västsahara

Makten där den hör hemma

Informationsfolder om Västsahara, ladda ned eller högerklicka för att öppna i webbläsare

Ladda ned (2 Mb)

VAD GÖR AFRIKAGRUPPERNA?

Tillsammans med andra svenska och europeiska organisationer fortsätter vi att pressa såväl den svenska regeringen som EU, storföretag och FN genom informations- och påverkansarbete. 

Afrikagrupperna kräver: 

• att folkomröstningen genomförs  
• att en oberoende granskning av brott mot mänskliga rättigheter i Västsahara tillsätts   
• att samtliga politiska fångar omedelbart släpps   
• att EU-domarna respekteras: stoppa omedelbart plundringen av västsahariska naturresurser!  
• att Sverige ger Polisario officiell status som representant för det västsahariska folket i Sverige  
• att Sveriges regering verkställer riksdagsbeslutet från 2012 och erkänner Västsahara  
• att Sveriges regering följer Norges exempel och avråder svenska företag från kommersiell verksamhet i Västsahara. 

Vanliga frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om Västsahara

STÖD OSS