Västsahara - Afrikagrupperna

Västsahara

Västsahara

I november 1975 ockuperades stora delar av Västsahara av Marocko. En ockupation som fortfarande pågår och som gör Västsahara till Afrikas sista koloni. Den svenska riksdagen gav den 5 december 2012 regeringen i uppdrag att erkänna republiken Västsahara. Beslutet har fortfarande inte verkställts. Ockupationen har nu pågått i över 40 år. Nästan lika länge har Afrikagrupperna arbetat med frågan. Västsahara är uppdelat i två delar; den av Marocko ockuperade delen och det befriade området. En stor del av befolkningen bor I flyktingläger i Algeriets öken. FN har en fredsbevarande styrka i Västsahara, den enda i världen utan mandat att rapportera brott mot mänskliga rättigheter.

Västsaharas regering med bas i flyktinglägren och befriade områden har kämpat för Västsaharas frihet med fredliga medel men allt eftersom ockupationen har fortgått i mer än 40 år börjar tålamodet framförallt bland de unga tryta. Det pågår en kamp om naturresurser i Västsahara, främst olja, fisk och fosfor där vinsten går till Marocko och transnationella investerare, några av dem med svenska länkar. Investerings- och handelsavtal görs mellan Marocko, EU och andra aktörer för utnyttjande av naturresurserna i Västsahara. Västsaharierna, representerade av Polisario Front, har inte kommit överens om dessa avtal och får inte någon vinst.

Bakgrund

Västsaharier är ett gammalt nomadfolk som i århundraden rört sig fritt genom Saharas öken för att finna vatten och bete till sina kameler och getter. Deras anfäder är möjligen ett folk som utvandrade från nuvarande Jemen under 1200-talet. Under årens lopp har befolkningen blandats upp med andra grupper och på 1700-talet utkristalliserades de till ett antal nomadstammar som talade hassania, en form av arabiska som också talas i Mauretanien men skiljer sig från den som talas i Marocko och Algeriet. Privatägd mark förekom inte i nomadsamhället, rikedom mättes i antal kameler och getter som utgjorde basen för livsföring och handel. Dessa kan betraktas som Västsaharas urinvånare.

Tidigt började Spanien intressera sig för de rika fiskevattnen utanför Västsaharas kust. På Berlin-konferensen 1884 tilldelades Spanien området som fick namnet Spanska Sahara. Några år senare fastställde kolonialmakterna Spanien och Frankrike landets gränser. Spanien var mest intresserad av fisket men Frankrike som kolonialiserade länderna runt omkring knäckte det västsahariska motståndet i mitten på 30-talet. Spanien kontrollerade därefter i teorin det inre av kolonin men med ett fåtal besittningar. Västsaharierna fortsatte sitt nomadliv.
Efter andra världskriget ökade motståndet mot kolonialiseringen i hela Nordvästafrika. 1956 blev Marocko självständigt och fritt från Frankrike, Mauretanien 1960 och Algeriet 1962.

I Västsahara hade fosfatfyndigheter upptäckts. Spanien såg möjligheter till stora exportintäkter och började bygga hamnar, vägar och kraftstationer i Västsahara. Små städer växte upp, spanska arbetare anlände. I början på 60-talet drabbades den västsahariska nomadbefolkningen av torka, stor del av kamelhjordarna dog, många västsaharier blev tvungna att lämna nomadlivet och bli lönearbetare med eländiga villkor i fosfatgruvan Bou Craa. 1974 var fosfatexporten från Spanska Sahara den sjätte största i världen. Fosfat används framför allt till konstgödning i jordbruket.

Producerad i partnerskap med Saharawi Voice

Ylva Zetterlund (medlem i Göteborgs Afrikagrupp) medverkar i SVTs Gomorron Sverige och pratar om konflikten i Västsahara.

Afrikagrupperna

Afrikagrupperna har lyft Västsaharafrågan genom informations- och lobbyverksamhet i Sverige under många år. Afrikagruppernas årsstämma beslutade 2015 att inkludera kampen för ett fritt Västsahara i långtidsplanen och att intensifiera arbetet. Enligt vår uppfattning är det bästa sättet för oss att stödja kampen för en fritt Västsahara att stödja organisationer i Västsahara eller flyktinglägren som kämpar för sin egen frihet och samtidigt öka medvetenheten i Sverige och EU.

Tillsammans med andra svenska och europeiska organisationer fortsätter vi att pressa såväl den svenska regeringen som FN genom artiklar, seminarier, brev och möten.

Vi kämpar för…

  • Erkännande av Västsahara!
  • Verkställ kongressbeslut och riksdagsbeslut från 2012!
  • Återställ det humanitära biståndet till flyktinglägren!
  • Fördöm den marockanska ockupationen!
  • MR-mandat till FN-styrkan!
  • Följ EU-domen: Ingen mer stöld av västsahariska varor!
STÖD OSS