SRHR - Afrikagrupperna

SRHR

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Världen över saknar människor frihet och rätt att bestämma över sin egen kropp. Konsekvenserna av att inte själv kunna bestämma över sin sexualitet, med vem eller vilka en har sex med och om och när en vill ha barn blir ett samhälle där människor fastnar i fattigdom och förtryck. Rätten till fri abort är avgörande för att ett samhälle ska vara jämställt och för att kvinnor ska kunna bestämma över sina egna liv. 

Överallt i världen kränks sexuella rättigheter genom tvångsäktenskap (även barn), sexuellt våld, våldtäkt, diskriminering och våld mot hbtqia-personer (homosexuell, bisexuell, trans, queer, intersex, asexuell). Alla – oavsett könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsvariation, eller sexuell läggning har rätt till sin egen kropp och sexualitet.

Afrikagrupperna kämpar för att:

  • Alla ska ha rätt att bestämma över sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård som stödjer den rätten.
  • Alla ska själva få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck och själva avgöra om och när en vill vara sexuellt aktiv.
  • Alla människor ska ha rätt att välja om, när och med vem hen vill gifta sig och om, när och hur en vill ha barn och hur många barn en vill ha.

STÖD VÅRT ARBETE

Afrikagrupperna kämpar för allas rätt att uttrycka sin sexualitet, få trygg och rättvis vård, bestämma över sin kropp och älska den en vill.

Jag har information och kunskap som kan förändra livet och framtiden för unga flickor och kvinnor. Därför arbetar jag för AMODEFA.

Marta Mahumane, AMODEFA

Relaterade artiklar

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS