Visselblåsartjänst - Afrikagrupperna

Visselblåsartjänst

Afrikagrupperna har en visselblåsartjänst. Det är en kanal för att slå larm om avvikelser från våra policyer och riktlinjer.

Syftet är att uppmuntra allmänhet, medarbetare och samarbetspartners att kommunicera misstänkta oegentligheter utan risk för repressalier och att säkerställa en säker utredningsprocess. Tjänsten minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå och är ett led i vår plan att förbättra hanteringen av anti-korruption.

Vill du rapportera avvikelser? Läs mer på denna länk eller gå in här https://report.whistleb.com/en/afrikagrupperna

Riktlinjer för Afrikagruppernas visselblåsartjänst

(306 Kb)

STÖD OSS