Naturresurser, företag & mänskliga rättigheter - Afrikagrupperna

Naturresurser, företag & mänskliga rättigheter

Naturresurser, företag och mänskliga rättigheter – hur hänger det ihop? 

Vårt ekonomiska system bygger på handel av varor och tjänster. All handel är på ett eller annat sätt beroende av naturresurser. Naturresurser (råvaror) utvinns och förädlas för att sedan säljas eller för att användas som medel för att kunna sälja en tjänst. Den här processen drivs av företag som med hjälp av arbetskraft utvinner och förädlar naturresurserna. Trots att arbetarna och naturresurserna skapar värdet i produkterna utnyttjas människorna och miljön i produktionen ibland av företag som tjänar pengar på att hålla nere produktionskostnaderna i sina leverantörsled. Den verkliga kostnaden betalas då av de som knappt kan leva på sin lön, som blir sjuka av de förhållanden de arbetar och lever under eller som förlorar sin försörjning när naturresurserna de är beroende av tas över av företag. Tyvärr spelar kön, etnicitet och klasstillhörighet in i hur människor drabbas. De som redan är mest utsatta drabbas hårdast och de som försöker försvara sina eller naturens rättigheter utsätts ofta för hot och våld.

Många av de handels- och investeringsregler som finns idag gynnar storföretagen men det finns få regler som skyddar naturen och de mänskliga rättigheterna. Det vill vi ändra på! 

40%

2019 mördades 304 personer för att de försvarade sina eller naturens rättigheter. Av dem var 40% kopplade till företagsverksamheter. De vanligaste sektorerna inom vilka hot och våld förekommer är gruvindustrin och storskaliga jordbruksprojekt. Källa: Front Line Defenders, 2020

Förlorar jag min mark förlorar jag min försörjning. Det betyder att hunger och fattigdom överförs till nästa generation

Joaneta Macanda, UNAC, Moçambique

Relaterade videos

Conversation about the conflict in Cabo Delgado

The situation of the people in the conflict-affected and exploited region of Cabo Delgado in northern Mozambique has long been difficult and is rapidly becoming increasingly catastrophic. The terrible attack on the city of Palma in March, 2021, is only one in a long line of attacks on the local population.

STÖD OSS