Våra skattepengar - Afrikagrupperna

Våra skattepengar

Visste du att våra gemensamma skattepengar investeras i miljöskadliga verksamheter som kränker de mänskliga rättigheterna genom exempelvis pensionsfonder och exportkrediter?

AP-fonderna

AP-fonderna är statliga myndigheter som förvaltar pengar för alla som ingår i det svenska pensionssystemet. AP 1- 4 ansvarar för den största delen, 1651 miljarder kr vid årsskiftet 2020/21. Dessa fonder kan vi inte välja bort. AP7 förvaltar ytterligare pengar (686 miljarder kronor 210226) åt de tre miljoner som valt att inte placera sin premiepension någon annanstans.

Regelverket för AP 1-4 skärptes av riksdagen 2019 så att fonderna ska vara ansvarsfulla investerare och ägare och verka för att främja hållbar utveckling. Deras investeringar ska göras i enlighet med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter, miljö, nedrustning och klimat. Men att avkastning fortfarande är överordnat hållbarhetsmålen förblir ett stort problem. Fonderna fortsätter att investera i företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar.

AP 1 – 4 framhåller gärna att de utifrån den nya lagen exempelvis minskar sitt innehav av aktier i fossilbolag. AP 1 och 2 meddelade under 2020 att de har för avsikt att sälja sina innehav i fossilbolag. Fonderna för även dialog med vissa företag som de investerat i för att påverka dessa att ändra sin verksamhet så det blir mer hållbar. Men i början av 2021 hade AP-fonderna fortfarande kvar betydande investeringar i fossilbolag, 15,7 miljarder i 66 av de 200 bolag i världen som har störst kol-olje- och gasreserver.

Det blir allt mer tydligt att det är en dålig affär att investera i fossilbolagen. Värdet på dessa sjunker kraftigt i takt med att insikten om allvaret i klimatfrågan sprider sig. Investerarna riskerar att bli sittande med värdelösa tillgångar, så kallade stranded assets. Allt fler investerare börjar därför överge fossilbolagen.

Table Mountain i Cape Town Foto: Johanna Liljegren

KRÄV #SCHYSSTAPENSIONER

schysstapensioner.se kan du läsa om hur du kan se till att våra pengar investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål

STÖD OSS