Rapporten Barometer 2024 - Kapitel Företags ansvar för MR, miljö & klimat   - Afrikagrupperna %

Nyhet 2024-07-02

Rapporten Barometer 2024 – Företags ansvar för MR, miljö & klimat


Regeringen gör inte vad som krävs för att uppnå en rättvis och hållbar global utveckling – trots att de är bundna att göra det genom både EU, FN och den svenska riksdagen. Afrikagrupperna har tillsammans med över 20 organisationer granskat 24 politikområden inom jämställdhet, fred och säkerhet, klimat och miljö, företags ansvar för mänskliga rättigheter, utvecklingsfinansiering, och internationell handel. Granskningen visar att på enbart ett område har regeringen bidragit positivt. På övriga områden har politiken verkat negativt, eller inte alls.  

Ett av Afrikagruppernas tre huvudsakliga policyområden är Företags ansvar för MR, miljö & klimat. Regeringen tar inte sitt ansvar för företags påverkan på mänskliga rättigheter och miljö och deras arbete får underkänt i årets Barometer! Afrikagrupperna understryker rekommendationerna att;

  • Sverige och EU stöttar processen i FN för att få till tvingande regler för företag gällande respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Frivilliga riktlinjer räcker inte!  
  • Regeringen skärper lagen som styr AP-fonderna så att hållbarhet blir överordnat vinstkravet. AP-fonderna bidrar idag bland annat till tvångsförflyttningar, miljöförstöring och eldar på klimatförändringarna genom sina investeringar i fossilgasprojekt i Moçambique. Våra pensionspengar får inte skada människor och miljö!  

Läs kapitlet här!

Barometer – Företags ansvar för MR, miljö & klimat

(335 Kb)

Stötta kampen för en rättvis värld!

Scanna koden nedan i din Swish-app för att enkelt skänka en gåva till Afrikagrupperna. Du kan förstås också skriva in Swish-numret manuellt.

STÖD OSS