Vårt arbete - Afrikagrupperna

Vårt arbete

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Vi bedriver inget eget utvecklingsarbete utan samarbetar med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi har tre temaområden: SRHR, Mat och markrättigheter samt Naturresurser, företag och mänskliga rättigheter.

Våra temaområden

Vårt arbetssätt

I våra verksamhetsländer är resursfördelningen ojämn, befolkningen mycket ung, fattigdomen utbredd, och hivprevalensen är bland de högsta i världen. Civilsamhället står inför stora utmaningar.

Malanje, Angola 2019

Regionalt fokus

Då det visat sig att problematiken kring våra tematiska frågor tar sig liknande uttryck i alla våra verksamhetsländer har vi valt att arbeta regionalt i södra Afrika där vårt regionala kontor i Johannesburg är vår utgångspunkt. Detta för att då en annan bredd på arbetet och för att förändringspotentialen är större när fler aktörer inom civilsamhället arbetar för samma frågor i regionen.

Läs om våra partnerorganisationer

Solidaritet

Afrikagrupperna har sina rötter inom den svenska solidaritetsrörelsen. Att jobba utifrån ett solidaritetsperspektiv innebär för oss att vi ser världen som en helhet där allting hänger ihop och där alla gemensamt måste ta ansvar för den utveckling vi vill se. Skeenden och politiska beslut i Sverige och Europa påverkar utvecklingen i södra Afrika. Likväl som vi arbetar med utvecklingssamarbete i södra Afrika bedriver vi också informations- och påverkansarbete i Sverige och EU..

Läs om vårt arbete

Feminism

Afrikagrupperna stöttar organisationer och rörelser som skarpsynt utmanar maktstrukturer så kvinnor och flickor, och andra människor och grupper som marginaliseras, kan nå sin fulla potential.

För oss är det viktigt att ständigt flytta fram vår feministiska position i kampen mot ökat strukturellt förtryck, sexuellt våld och patriarkala normer. Våra partnerorganisationer och feministiska rörelser i södra Afrika utgör motkrafter till den politik som kränker mänskliga rättigheter, tillgången till SRHR och hotar vår planet.

Läs mer om vårt feministiska arbete

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS