Vårt arbete - Afrikagrupperna

Vårt arbete

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Vi bedriver inget eget utvecklingsarbete utan samarbetar med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi har tre temaområden: SRHR, Mat och markrättigheter, Naturresurser, företag och mänskliga rättigheter. Vi stöttar även kampen för ett fritt Västsahara.

Våra temaområden

Våra vägledande principer

Afrikagrupperna arbetar med utvecklingssamarbete i södra Afrika med fokus på rättvisa och en rättvis resursfördelning. Vi stödjer även kampen för ett fritt Västsahara. Vi arbetar i solidaritet med människor i kampen att bekämpa fattigdom och andra orättvisor. Vi arbetar med att förändra de villkor som skapar ojämlikhet i det globala ekonomiska systemet. Afrikagruppernas partnerorganisationer spelar en central roll i detta arbete. 

Vi ser att problematiken kopplat till våra tematiska frågor tar sig liknande uttryck i alla våra verksamhetsländer och därför har vi valt att arbeta regionalt i södra Afrika. Förändringspotentialen är större när fler aktörer inom civilsamhället arbetar för samma frågor, lokalt, nationellt och regionalt. 

Teresa Agostina Mate, UNAC, Moçambique Foto: Linda Nyström

Solidaritet

Afrikagrupperna har sina rötter inom den svenska solidaritetsrörelsen och internationell solidaritet är vår ryggrad. Afrikagrupperna arbetar i solidaritet med människor i kampen mot fattigdom, utanförskap och orättvisor genom vår solidaritetscirkel som bygger på jämlikhet och ömsesidig respekt.

Feminism

Afrikagrupperna stöttar organisationer och rörelser som skarpsynt utmanar maktstrukturer så att kvinnor och flickor i all sin mångfald, hbtqi-personer och andra grupper som marginaliseras, kan nå sin fulla potential. För oss är det viktigt att ständigt flytta fram vår feministiska position i kampen mot ökat strukturellt förtryck, genusbaserat våld och patriarkala normer.

På bilden: Gloria Jimwaga, policyrådgivare
Majsfält drabbat av torka

Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet innefattar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden och för att säkerställa växt- och djurarters överlevnad på land och i vatten. Naturresurser bör vara tillgängliga för alla som lever på vår planet.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Vår vision är en rättvis värld, en värld där alla kan bestämma över sin egen framtid. En rättvis värld är inte möjlig om inte allas mänskliga rättigheter respekteras – överallt. Demokrati och mänskliga rättigheter hör ihop. I en demokrati ingår rätten och möjligheten att hålla dem som har makten ansvariga för besluten de fattar. 

Bild från en demonstration i Sydafrika Foto: Surplus People Project

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS