Vår organisation - Afrikagrupperna

Vår organisation

Vi är en medlemstyrd organisation där årsmötet är högsta beslutande organ. På årsmötet, som hålls i maj varje år, har medlemmar möjlighet att påverka vårt arbete. Årsmötet fattar beslut om motioner från medlemmar eller lokalgrupper, bestämmer inriktningen på vår framtida verksamhet och väljer styrelse.

Lokalgrupper

Vill du engagera dig? Vi har lokalgrupper på olika orter runtom i Sverige där medlemmarna engagerar sig på sin fritid för en rättvis värld. Aktiviteterna varierar beroende på medlemmarnas intressen.

STÖD OSS