Om oss - Afrikagrupperna

Afrikagrupperna

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Organisationen har sitt ursprung i solidaritetsrörelsen i Sverige i slutet av 60-talet, både genom sitt stöd till befrielserörelserna i södra Afrika och genom att vara en stark kraft i kampen mot apartheid i Sydafrika. Tillsammans med partnerorganisationer i södra Afrika har Afrikagrupperna i 40 år arbetat för att människor ska ha tillgång till sina rättigheter.

Läs boken När södra Afrikas frihet var vår om Afrikagruppernas historia 1964-1994.
Boken finns också på engelska: On the road towards liberation (fri nedladdning).

Vår Historia

80-talet

Under 80-talet var Afrikagrupperna den drivande organisationen i ISAK, Isolera Sydafrika-Kommittén, en av de mest kända och aktiva anti-apartheidrörelserna utanför Sydafrika.

Genom Afrikagrupperna kunde Sida förmedla stöd till Sydafrika och ANC innan 1994. Allt eftersom länderna blev fria och självständiga blev det också självklart att stödet till befrielserörelserna övergick till utvecklingssamarbete.

Under många år har Afrikagrupperna gett olika former av stöd till länderna. Nästan tusen svenskar har genom åren åkt med Afrikagrupperna till södra Afrika. Det har främst varit representanter från yrkesgrupper som sjukvårdspersonal, lärare eller arkitekter. Afrikagruppernas två första projekt i Moçambique och Angola kan illustrera vad det konkret handlade om.

Under 1960-talet bildades solidaritetsgrupper runt om i Sverige som på olika sätt engagerade sig i kampen mot kolonialism i Afrika. Dessa Afrikagrupper bildade nätverk och så småningom (1974) en riksorganisation.

Till en början gav denna riksorganisation sitt stöd till befrielsekampen i de portugisiska kolonierna, Angola, Cape Verde, Guinea Bissau och Moçambique. Senare vidgades solidariteten också till att stödja kampen för självständighet och mot apartheid i Namibia, Sydafrika och Zimbabwe.

Afrikagrupperna jobbade bland annat med att samla in pengar, kläder och sjukvårdsartiklar till befrielserörelserna, katastrofprojekt inom hälsa i Moçambique och till SWAPO’s flyktingläger i Angola. Vi jobbade även med att sprida kunskap om befrielserörelserna och deras kamp mot förtrycket samt med att mobilisera motstånd och stöd i Sverige.

Telma Alegre i Benguela, Angola 

00-talet

Under 2000-talet har stödet till stater och statliga myndigheter avvecklats och övergått till det civila samhället. Idag stödjer Afrikagrupperna ett 30-tal organisationer i södra Afrika, närmare bestämt i Angola, Namibia, Sydafrika, Moçambique och Zimbabwe.

Under Afrikagruppernas 40 år som organisation har vi hela tiden varit en viktig del av en stark solidaritetsrörelse och ett levande civilt samhälle i Sverige. Vi anser att ett starkt civilsamhälle spelar en avgörande roll i en demokrati och att detta är ytterst viktigt både i södra Afrika och i Sverige. Civilsamhället ska inte ses som en motpol till staten utan som en nödvändig aktör för att en demokratisk stat ska kunna utvecklas.

Delar av Afrikagruppernas kansli med partnerbesök från Moçambique, 2019
STÖD OSS