Mat & markrättigheter - Afrikagrupperna

Mat & markrättigheter

Vem har makten över mark och mat?

Jordbruk för export istället för mat för lokalbefolkningen. Under de senaste åren har mycket investerats i storskaligt industriellt jordbruk inom Afrika och istället för att stater skyddar, försäkrar och investerar i det egna landets småbönders skördar köps eller hyrs bördig mark av utländska företag som odlar djurfoder, förnybar energi eller grödor för export. Resultatet blir ett jordbruk som inte längre är till för den egna befolkningen, utan för andra länders och företags egenintresse. Jordbrukare tvingas flytta och odla på mindre bördiga jordar, har sämre skördar och har svårare att överleva.

Fokus: Biologisk mångfald

Den 22 maj är det den biologiska mångfaldens dag! Vi lyfter lite extra hur våra partnerorganisationer arbetar med biologisk mångfald och skapar utrymmen för nya diskussioner och samarbeten kring ämnet.

Vi vill kunna bestämma vad vi ska odla och vilka fröer vi ska använda.

Källa: Mary Sakala, Rural Womens Assembly

Procent som räknas

70%

Av all mat som konsumeras globalt kommer ungefär 70% från småskaliga jordbruk och 30% från det industriella jordbruket. Trots detta använder det industriella jordbruket 70% av världens jordbruksresurser.

75%

FN:s livsmedels- och jordbruksorg. beräknar att 75 % av alla frösorter försvann under 1900 talet. Av de ca 300 tusen växtarter som är kända är det ca. 30 tusen som går att äta, varav ca. 7000 har använts för föda. Idag används endast ca. 120 grödor för matproduktion, varav nio av dessa står för 75 % av den mat vi äter, och ris, potatis och majs står för hela 50 %.

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

Relaterade artiklar

STÖD OSS