Matsuveränitet - Afrikagrupperna

Matsuveränitet

Vi kräver att EU och andra aktörer slutar finansiera företagens övertagande av Afrikas livsmedel och istället använder biståndspengar, handelsavtal och investeringar för att stödja utvecklingen av livsmedelssuveränitet. Att utrota världshunger handlar inte bara om att få mat i magen, matsuveränitet kräver även att maten är näringsrik och att de som producerar maten kan besluta om produktionen.
Det betyder även att de ska kunna producera livsmedel som är fria från växttoxiner och bekämpningsmedel som har stor inverkan på människorna som bor i närheten och på miljön.

Matsuveränitet bygger på sex principer:

• Mat är en rättighet som inte kan behandlas som någon vara.

• Småskaliga livsmedelsproducenter måste värderas och erkännas, särskilt kvinnor och marginaliserade grupper.

• För att småskaliga livsmedelsproducenters rättigheter ska skyddas och upprätthållas är lokal kontroll över naturresurser en förutsättning.

• Kunskap och teknik frikopplas inte från de maktstrukturer som styr dagens livsmedelssystem. Forskning och teknik måste harmoniseras med ett lokalt sammanhang och stärka småproducenternas ägarskap i deras utveckling.

• Genom att fokusera på att utveckla lokal dynamik i livsmedelssystemet främjas lokal utveckling medan vi undviker utsläppen från det industriella och exportorienterade livsmedelssystemet.

• Livsmedelssuveränitet baseras på agroekologiska metoder för jordbruk som utesluter kemiskt producerade gödselmedel och giftiga bekämpningsmedel och därmed främjar biologisk mångfald. Internationellt finns det åtgärder på vissa håll för att uppmuntra ett mer hållbart tillvägagångssätt för livsmedelsproduktion i den globala livsmedelssuveränitetskampen, som antagandet av FN: s deklaration om bönders rättigheter och andra människor som arbetar på landsbygdens från 2018. Denna FN-deklaration är ett verktyg som vi kan använda för att säkerställa matsuveränitet och miljö på ett hållbart sätt.


Foto: Mitra Mäki, Moçambique

Vem har makten över maten?

Jordbruk på export istället för mat till lokalbefolkningen. De senaste åren har det satsats mycket på storskaligt industriellt jordbruk i Afrika. Bördig mark köps upp eller hyrs av företag som odlar djurfoder, förnyelsebar energi eller grödor för export. Kvar blir bönder som tvingas flytta och odla på mindre bördiga jordar, får sämre skördar och får det allt svårare att överleva.

Ladda ner rapporten (4 Mb)

Relaterade artiklar

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS