Styrelse & Förtroendevalda - Afrikagrupperna

Styrelsen

Afrikagrupperna är en ideell organisation som styrs demokratiskt. Vi har cirka 2400 medlemmar, varav ett antal är valda till förtroendeuppdrag i sin lokala Afrikagrupp, eller i Afrikagrupperna centralt. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten, såväl i Sverige som i södra Afrika, och ger i uppdrag till kansli och regionalt kontor att utföra arbetet. Ledamöterna i styrelsen utses av årsmötet. Vill du nominera en kandidat till vår styrelse?

Generalsekreterarens lön år 2021 är 53 750 kr/mån
Styrelseordförandes lön är 20% av generalsekreterarens

Kontakta valberedningen@afrikagrupperna.se

Anette Zetterlund, ordförande Afrikagrupperna

Ordinarie ledamöter

Anette Zetterlund, ordförande
Beatrice Amsenius
Karin Björnberg
Lena Martens Kalmelid
Isatou Keitta
Deniz Kellecioglu
Sandrine Ndayambaje
Ulrika Ferrinho Ribohn
Anna Stevenson

Ersättare

Henrik Olsson Selerud
Malte Roos
Jimmy Petersson
Kimanzu Ngolia

Ledning

På kansliet i Stockholm finns vår generalsekreterare och vår verksamhetschef, som leder och fördelar arbetet. I Johannesburg finns vårt regionala kontor där den regionala koordinatören är ansvarig för verksamheten i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe.

Simon Eriksson (HR-ansvarig)
Jenny Nilsson (Internationell programchef)
Jenny Furusvärd (Kommunikationschef)
Louise Lindfors (Generalsekreterare)
Agneta Kuhbier (Ekonomiansvarig)
Dean Van Rooy (Regional Koordinator)

Läs mer eller kontakta ledningen här

Foto: Linda Nyström

Revisorer

Ing-Britt Östlund, medlemsrevisor
Tonny Kirumira, medlemsrevisor
Leka Kiwara, medlemsrevisor ersättare
Olle Ingvarsson, medlemsrevisor ersättare
Olof Löf, medlemsrevisor ersättare

Auktoriserad revisor

Revisionsbyrån Ernst och Young
Rebecca Ersryd, ordinarie
Jeff Erici, ersättare

Valberedning

Karin Sjöstedt
Josefin Pasanen
Calle Sundstedt

STÖD OSS