Styrelse & Förtroendevalda - Afrikagrupperna

Styrelsen

Afrikagrupperna är en ideell organisation som styrs demokratiskt. Vi har cirka 2400 medlemmar, varav ett antal är valda till förtroendeuppdrag i sin lokala Afrikagrupp, eller i Afrikagrupperna centralt. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten, såväl i Sverige som i södra Afrika, och ger i uppdrag till kansli och regionalt kontor att utföra arbetet. Ledamöterna i styrelsen utses av årsmötet. Vill du nominera en kandidat till vår styrelse?

Generalsekreterarens lön år 2024 är 60 159 kr/mån
Styrelseordförandes lön år 2024 är 11 963 kr/mån

Kontakta valberedningen@afrikagrupperna.se eller styrelse@afrikagrupperna.se

Jenny Mark Ketter, ordförande Afrikagrupperna

Ordinarie ledamöter

Jenny Mark Ketter, Styrelseordförande
Amanda Moore
Deniz Kellecioglu
Kimanzu Ngolia
Marieme Niang Ndiaye
Lena Martens Kalmelid
Ida Ragnarsson
Karolina Boyoli
Kersti Forsberg

Ersättare

Åke Lagerwall
Rebecca Cederholm
Vendla Karlsson
Evelina Bingmark

Läs mer om styrelsemedlemmarna eller kontakta dem här

Ledning

På kansliet i Stockholm finns vår generalsekreterare och vår verksamhetschef, som leder och fördelar arbetet. I Johannesburg finns vårt regionala kontor där den regionala koordinatören är ansvarig för verksamheten i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe.

Amanda Johansson (HR-ansvarig)
Jenny Nilsson (Internationell programchef)
Anna Nordstrand (Tif. Kommunikationschef)
Louise Lindfors (Generalsekreterare)
Agneta Kuhbier (Ekonomiansvarig)
Dean Van Rooy (Regional Koordinator)

Läs mer eller kontakta ledningen här

Foto: Linda Nyström

Auktoriserade revisororer

KPMG som revisionsbyrå samt följande personer till auktoriserade revisorer:
Tomas Mathiesen
Fredrik Sjölander

Kontakt: medlemsrevisorerna@afrikagrupperna.se

Medlemsrevisorer

Leka Kiwara
Anita Jansson
Helena Faxelid

Valberedning

Agnes Nygren                                               
Calle Sundstedt
Lallo Darbo

STÖD OSS