Hållbar konsumtion och produktion - Afrikagrupperna

Hållbar konsumtion och produktion

I Sverige konsumerar vi som aldrig förr – om alla skulle leva som en genomsnittssvensk skulle vi behöva mer än fyra jordklot istället för det enda vi har. Den konsumistiska livsstilen som många i världen anammar och det resurskrävande ekonomiska systemet vi har skapat, sätter enorm press på vård jord.

Naturen har en fantastisk förmåga att anpassa sig och återställa sig själv när den utsätts för påfrestningar. Det finns dock gränser för hur stora påfrestningar naturen klarar av och när de blir för stora räcker inte resiliensförmågan till och ekosystem kollapsar. Därmed klarar inte naturen heller av att producera de ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster som naturen ger oss, och som är livsavgörande även för människan (och andra levande varelser). Det kan handla om ren luft och vatten, fisk och indirekt mat.

När ett antal forskare tittade på resiliensförmågan på jorden, identifierade de ett antal gränsvärden för hur mycket påfrestningar naturen klarar av inom olika områden. Flera av de så kallade ”planetära gränsvärdena” överskrids idag vilket kan få förödande effekter och även hot människans tillvaro.  Bland de gränsvärden som överskrids finns klimatförändringar som mäts utifrån klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning, förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor.

Demonstration för klimatet arrangerad av Fridays for Future i Stockholm 2022. Foto: Mitra Mäki

93%

Marknaden och internationella företag får allt större makt över samhällets resurser. Transnationella företag står för en betydande del av exporthandeln. I Sydafrika står 5 procent av exportföretagen för hela 93 procent av exporten. Källa: Världsbanken, 2013

Arbets- och levnadsvillkor

Text uppdateras

Miljörättvisa

Text uppdateras

STÖD OSS