Abort är en mänsklig rättighet - Afrikagrupperna

Abort är en mänsklig rättighet

I Namibia kämpar Positive Vibes för flickor och kvinnors rätt till sin egen kropp

Nytt år och våra kalendrar börjar fyllas med aktiviteter. Nu bör vi stanna upp och reflektera över vad vi egentligen planerar för? För solidaritetsorganisationer som kämpar hårt för varje steg mot en rättvis värld är det viktigt att inte tappa fokus på de människor som lever under förtryckande system och lagar som kränker reproduktiva rättigheter. Detta är verklighet för många flickor och kvinnor i Namibia som idag inte har rätt att bestämma över sin egen kropp.

Rätten till säkra aborter hotas av livsfarliga lagar i Namibia

Visste du att osäkra aborter är en ledande orsak till mödradödlighet och komplikationer i Namibia? Enligt Världshälsoorganisationen WHO är cirka 45 procent av alla aborter osäkra, varav 97 procent av dessa sker i utvecklingsländer. I Afrika är tre av fyra aborter osäkra. Det behöver inte vara så. Osäkra aborter går att förebygga.

Enligt Namibias abortlag från 1975 är aborter olagliga, utom i fall som rör incest, våldtäkt eller där moderns eller barnets liv är i fara. Många tror dock att abort är förbjudet utan undantag. Bristen på tillgång till säker, effektiv och icke-diskriminerande abortvård är en kritisk hälso- och människorättsfråga i Namibia.

Restriktiva abortlagar medför livsfara, stigmatisering och kränker flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, inklusive rätten till integritet, icke-diskriminering och jämlikhet. Feministiska grupper och aktivister i Namibia bedriver därför ett aktivt påverkansarbete för att lagen ska ändras för att möjliggöra valet att avbryta en graviditet. De förespråkar även att rätten att bestämma över sin kropp självklart ska vara kvinnans och inte regeringens eller politikernas.

STÖD ABORTRÄTTEN I NAMIBIA

Var med oss och Positive Vibes i kampen för flickor och kvinnors rätt till sin egen kropp!

Positive Vibes driver positiv förändring i dialog med regeringen

Afrikagruppernas partner, Positive Vibes Trust (PV) är en globalt erkänd afrikansk queerorganisation från Namibia, som arbetar för mänskliga rättigheter, hälsa och social förändring. PV har haft en betydande roll i att ge tekniskt stöd till regeringen genom en parlamentariskt kommitté för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och i arbetet med att organisera den nationella processen och konsultationerna om översynen av lagen, och fortsätter att vara en nationell påverkansaktör på högsta statliga nivå för denna abortlagsreform.

”Det har varit ett privilegium att arbeta med det namibiska parlamentet genom utskottet för sociala och ekonomiska frågor, för att tillsammans genomföra en plan för nationella och regionala offentliga utfrågningar om legalisering av säkra aborter i Namibia. Vi är glada över att kunna säkerställa att lokalsamhällets röster inkluderas under hela processen.” – Salen Kambinda

Salen Kambinda utanför PositIve Vibes kontor Windhoek, Namibia Foto: Sofia Wallgren

  • SRHR
  • STÖD ABORTRÄTTEN I NAMIBIA

    Var med oss och Positive Vibes i kampen för flickor och kvinnors rätt till sin egen kropp!

    STÖD OSS