Positive Vibes - Afrikagrupperna

Positive Vibes

Positive Vibes är en namibisk organisation, som också arbetar regionalt i Afrika söder om Sahara, med fokus på stöd till hbtqi+-rörelsen i de olika länderna. De skapar allianser och nätverk för regionala kontakter och opinionsbildning i frågor som rör sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika/ intersex. De identifierar sig som en queer organisation.

  • Namibia

Positive Vibes – Hiv och jämställdhet

Verksamhetsbeskrivning

Positive Vibes är en namibisk organisation, som också arbetar regionalt i Afrika söder om Sahara, med fokus på stöd till hbtqi+-rörelsen i de olika länderna. De skapar allianser och nätverk för regionala kontakter och opinionsbildning i frågor som rör sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika/intersex. De identifierar sig som en queer organisation, som arbetar i solidaritet med människor som blir marginaliserade och tvingas leva på samhällets skuggsida. Deras primära målgrupper är aktivister, ungdomar i och utanför skolan, människor som lever med och drabbats av hiv, hbtqi+ och människor i prostitution.

Positive Vibes strävar efter att främja samhällsdeltagande för medborgerliga/politiska rättigheter och att koppla samman tillgång till hälsa och tillgång till rättigheter samtidigt som de ständigt utmanar patriarkala maktstrukturer. De arbetar även aktivt med att belysa att stigma och diskriminering är strukturella hinder för SRHR. 

Positive Vibes arbetar tillsammans med Young Feminists Movement (Y-Fem) och vår partnerorganisation Women’s Leadership Center (WLC) i ett spännande och innovativt projekt för att främja kroppslig autonomi och integritet med fokus på SRHR. Under temat ”Ti Soros Ge: It’s my body”, syftar projektet till att förändra och utmana de skadliga normer och narrativ som begränsar kvinnor, särskilt flickor, tonårsflickor och hbtqi-personer att själva bestämma över sina kroppar. 

I Namibia utbröt 2020 protester och demonstrationer som en reaktion mot att ännu en ung kvinna hittats mördad, långt efter att hon rapporterats försvunnen. Arga och frustrerade namibiska ungdomar tog sig ut på Windhoeks gator och krävde undantagstillstånd på grund av ökningen av sexuellt genusbaserat våld och kvinnomord. Ett stort antal protester hölls under hashtaggen #ShutItAllDown där främst unga kvinnor deltog i demonstrationerna. Polisen använde gummikulor, tårgas och batonger för att skingra folkmassan och arresterade 25 demonstranter. Demonstranterna var högljudda och förespråkade dagliga protester eftersom kvinnor våldtas och mördas varje dag.

Salen Kambinda från Positive Vibes: “Massdemonstrationerna mot sexuellt och genusbaserat våld kom som en reaktion på ökningen av antalet fall under den nationella nedstängnigen av landet. I genomsnitt rapporteras tre fall av våldtäkt varje dag. Detta visar inte antalet orapporterade fall. Protesterna och demonstrationerna leddes framförallt av unga kvinnor och queerpersoner som försökte hålla makthavarna ansvariga för deras senfärdighet i att hantera sexuellt genusbaserat våld. Bristen på ekonomiska resurser för att förverkliga landets handlingsplan för ökad jämställdhet och ministerns brist på politisk vilja att implementera de rekommendationer som tagits fram i planen lyftes fram som problem.”

Bild från Soweto Pride och en protest för hbtqi+ rättigheter

I Namibia kämpar Positive Vibes för flickor och kvinnors rätt till sin egen kropp

STÖD OSS