Positive Vibes - Afrikagrupperna

Positive Vibes

Positive Vibes är en organisation som bland annat fokuserar på mäns deltagande i det hivförebyggande arbetet i Namibia. Jämställdhet, sexualitet och hiv hänger ihop och det är därför viktigt att öka kunskapen och medvetenheten kring detta samband för att minska spridningen av hiv. Medlemmarna lever själva med hiv, eller påverkas av viruset och målet är att ge dem en röst i samhället.

  • Namibia

Positive Vibes – Hiv och jämställdhet

Bakgrund

Låg användning av preventivmedel, hög andel tonårsgraviditeter, osäkra aborter och sexuellt överförbara sjukdomar som hiv. Detta är några av de sociala hälsoproblem som präglar Namibia. Namibia anses vara ett medelinkomstland, men fördelningen av landets resurser är inte rättvis. Även om en stor del av befolkningen har tillgång till grundläggande sjukvård, finns det många som fortfarande lever i stor fattigdom. De stora klyftorna mellan rika och fattiga är en del av problemet.

Verksamhetsbeskrivning

Positive Vibes erbjuder utbildningar med olika teman. Ett exempel är ”aids och jag för ledare”. Syftet är att engagera män från höga poster som lokala ledare, inom religiösa sammanhang och personal från myndigheter. Målet är att genom workshops för ledare – många av dem manliga förebilder – öka förståelsen hos dem för hur det är att leva med hiv, diskutera kvinnors och mäns lika värde och rättigheter och effekten av vissa traditioner. På så sätt vill man minska den stigma och diskriminering som finns mot människor som lever med hiv.

En ny chans i livet

När Elizabeth Shiluga testat sig och sitt barn fick hon reda på att de hade hiv. Hennes man vägrade acceptera detta och lämnade henne. Positive Vibes vill stärka kvinnors möjligheter till att göra egna val när det gäller såväl sin egen sexualitet och livet. För att detta ska lyckas måste männen inkluderas i arbetet. Elizabeth har med stöd från Positive Vibes lärt sig att hantera sjukdomen och återtagigt kontrollen över sitt liv.

– Jag är lycklig med mina barn. Mitt första barn och jag tar mediciner och vi mår båda bra. Mitt andra barn har inte hiv, eftersom jag innan hon föddes lärde mig hur man minimerar riskerna under en graviditet, säger Elizabeth

Läs mer om Positive Vibes

STÖD OSS