FAQ Västsahara - Afrikagrupperna

Vanliga frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om Västsahara

Varför har inte FNs fredsbevarande styrka, MINURSO, mandat att rapportera brott mot mänskliga rättigheter? 

MINURSOs mandat beslutas av FN:s säkerhetsråd. Säkerhetsrådet består av 15 medlemmar (länder), fem av dessa är permanenta. De permanenta medlemmarna har vetorätt och kan därmed på egen hand stoppa beslut. Ett av de permanenta länderna är Frankrike. Frankrike och Marocko har starka politiska, ekonomiska och militära band. De gånger frågan om att utöka MINURSOs mandat kommit upp blockerar Frankrike med sin vetorätt förslag som misshagar Marocko.   

Vilket land tillhör Västsahara? 

Västsahara tillhör inget annat land. Internationell rätt erkänner inget annat lands anspråk på Västsahara. Västsaharas officiella status är ett icke självständigt område som ska avkoloniseras enligt FN. Landets framtid ska avgöras av det västsahariska folket genom en folkomröstning. Detta är något som Marocko skrivit under på fredsavtalet 1991.       

Har Sverige erkänt Västsahara som land? 

Nej, Sverige har inte erkänt Västsahara. Sveriges riksdag röstade i december 2012 för ett erkännande men ingen svensk regering har ännu verkställt beslutet. 84 länder har erkänt Västsahara, något dock 39 av dem tagit tillbaka efter påtryckningar från Marocko. Västsahara, eller SADR* som är det fullständiga namnet på den av Polisario utropade Västsahariska republiken, är fullvärdig medlem i Afrikanska Unionen (AU).  

*Sahrawi Arab Democratic Republic 

Vad heter huvudstaden i Västsahara? 

Västsaharas huvudstad heter El-Aaiún. Huvudstaden ska inte förväxlas med ett av de flytkingläger i den algeriska öknen som också heter El-Aaiún, döpt efter just huvudstaden!  

Hur kan jag hjälpa till? 

– Sprid information! 

Situationen i Västsahara är relativt okänd. En grundläggande förutsättning för förändring är ökad kännedom. En stark allmän opinion som stöttar Västsaharas rätt till frihet kommer att öka pressen på våra politiker att agera.   

Dela gärna denna video i dina sociala medier som sammanfattar situationen!   

Bli medlem i Afrikagrupperna och i andra organisationer som jobbar med Västsahara. Ju fler vi är desto starkare blir vår röst! 

Engagera dig i någon av Afrikagruppernas lokalgrupper. Vi har lokalgrupper på ett tiotal orter i Sverige där medlemmar engagerar sig på sin fritid för en rättvis värld. Exempel på aktiviteter som ordnats för att uppmärksamma Västsahara är solidaritetslopp där vi springer, går eller tar oss fram på annat sätt under parollen #springförfrihet

Hur vet jag vad för information som är sann som rapporteras från området?  

Som vid all annan informationsinhämtning är källkritik väldigt viktigt. Titta alltid på vem som är avsändaren av informationen du tar del av. Är det seriöst producerade rapporter eller reportage med källhänvisningar eller är det ett anonymt konto på sociala medier? Är avsändaren av materialet transparent med eventuellt eget ställningstagande?  

Pressfriheten i Marocko är starkt begränsad. Kritik mot kungen, kritik mot ockupationen av Västsahara och korruption är exempel sådant som är förbjudet att skriva. Reportrar utan gränser rankar landet på plats 135 av 179 länder när det kommer till Pressfrihet. Marockos kontroll över rapporteringen från Västsahara är i princip total.   Varken oberoende journalister, människorättsorganisationer eller observatörer tillåts resa in Västsahara. Det råder därmed i praktiken en fullständig mediablockad. Den rapportering som ändå når ut från Västsahara om hur situationen är för västsaharier kommer från västsahariska aktivister och journalister som med risk för sina liv i hemlighet dokumenterar följer och rapporterar från offentliga demonstrationer, polisattacker, arresteringar och rättegångar. Deras filmer och fotografier sprids till internationella människorättsorganisationer och styrker bevis på marockanska säkerhetsstyrkors övervåld mot Västsaharas befolkning.  

Med det sagt. Läs all information med källkritiska ögon!  

Finns det böcker eller rapporter att läsa om Västsahara?

Lästips: 

Böcker 
Borders of Waiting (2022), Lisa Monique Söderlind   
Västsahara Inifrån: Att svika ett folk (2018), Anna Roxvall & Johan Persson  
Profit over peace (2018), Erik Hagen  

Rapporter: 
– Western Sahara Resource Watch har tagit fram flera rapporter som hittas HÄR  
– Emmaus Stockholm har också ett flertal rapporter om Västsahara som hittas HÄR  

Övrigt: 
– Tidskriften Västsahara HÄR  
– Equipe media HÄR 

Filmer: 
Three stolen cameras  
Life is waiting

Har religion något med konflikten i Västsahara?   

Nej. Konflikten handlar om kontroll över värdefulla naturresurser och geopolitik.

Hur lever befolkningen i Västsahara?    

I den ockuperade delen av Väst­sahara består majoriteten av befolkningen idag av marockanska bosättare. Västsaharierna själva är i minoritet och har dessutom mycket begränsad rörelsefrihet. Det ekonomiska förtrycket är starkt och levnadsstandarden låg. Kritik mot den marockanska ockupationen, liksom organisering och demonstrationer, är strikt förbjudet. Fredliga västsahariska aktivister riskerar att utsättas för hot, trakasserier, våld och övergrepp bara de viftar med Västsaharas flagga. Många av dem vittnar om återkommande våld och övergrepp – fysiskt, psykiskt och sexuellt

Vad krävs för att Västsahara ska bli självständigt? 

Att folkomröstningen genomförs.  År 1991 undertecknade Marocko och Polisario efter 16 år av krig ett eldupphöravtal. I avtalet stipuleras att FN ska genomföra en folkomröstning där västsaharierna själva ska besluta om sin framtid.  

Hur svarar man på någon som påstår att Västsahara alltid ägts av Marocko? 

Dagens politiska gränser på den afrikanska kontinenten utgörs till stor del av de gränser som de europeiska stormakterna ritade upp under Berlinkonferensen år 1884. Dessa gränser drogs helt utan hänsyn till redan existerande samhällen. Marocko hävdar att Västsahara var en del av Marocko innan den det blev en spansk koloni. Det västsahariska folket, som representeras av Polisario, menar att så inte var fallet. Marockos anspråk på Västsahara har prövats av Internationella domstolen i Haag år 1975. Domstolen fann dock inte stöd för Marockos anspråk utan fann att det är den västsahariska befolkningen som har rätten att besluta om territoriets framtid. Så svaret till den som påstår att Västsahara alltid ägts av Marocko  kan formuleras som att vid situationer där parter tycker olika gällande rätt till områden så måste internationella institutioners beslut respekteras. 

STÖD OSS