Västsaharas naturresurser - Afrikagrupperna

Västsaharas naturresurser

Västsahara är rikt på naturresurser. Fosfat, fisk, förnybar energi och grönsaker produceras på ockuperad mark. Västsaharierna får ingen del av vinsten. Den hamnar i marockanska fickor och hos utländska företag som sluter handelsavtal med Marocko. 

Fosfat

I Västsahara finns enorma mängder fosfatfyndigheter. Fosfat används vid framställning av konstgödsel. Konstgödsel är en nödvändig komponent i industriellt jordbruk och den globala efterfrågan är stor. Enligt den svenska myndigheten SGU (Sveriges geologiska undersökning) finns drygt 70 procent av världens totala fosfatreserver i Marocko och Västsahara. I Västsahara utvinns fosfat i Bou Craagruvan av företaget OCP (SA) som ägs av den Marockanska staten. Fosfaten transporteras från gruvan till ett hamnområde i El-Aaiún, där det skeppas vidare.  

Western Sahara Resource Watch (WSRW) bevakar fosfathandeln och ger varje år ut rapporten P for plunder som sammanställer vilka företag och länder som köper, fraktar och på andra sätt bidrar till handeln med fosfaten. Läs mer HÄR.  

Fisk

Sardiner fiskas utanför Västsaharas kust Foto: Ahmed Fareed, Unsplash

Vattnet utanför Västsaharas kust beräknas vara ett av världens fiskrikaste. Marocko kontrollerar fisket och har byggt infrastruktur för hanteringen; fiskehamnar, fabriker och vägar. Det är främst bläckfisk och sardiner som fiskas. De utländska aktörer som fiskar i vattnet kan sorteras i två kategorier. Dels privata flottor med licenser utfärdade av Marocko, dels utländska stater som fiskar enligt avtal med Marocko. EU är en aktör som har fiskeavtal med Marocko. Det senaste avtalet slöts 2019 och anger att 128 båtar får fiska. För fiskerättigheterna betalar EU årligen runt 52 miljoner euro till Marocko. 90 procent av fisken tas de facto upp i vattnet utanför Västsaharas kust. 

EU-domstolen har i tre domar (2016, 2018 och 2021) slagit fast att handelsavtal mellan EU och Marocko inte får inkludera produkter från Västsahara då det inte tillhör Marocko. För att handel med naturresurser från Västsahara ska inkluderas i avtal behöver det västsahariska folket inkluderas i förhandlingar och ge sitt samtycke till detta. Vilket inte skett. EU har överklagat domen från 2021 och 2023 väntas nytt slutligt, utslag. 

Tomater och citrusfrukter

Jordbruk är en viktig sektor i Västsaharas ekonomi och regionen är känd för sin produktion av tomater och citrusfrukter. Marockanska företag har etablerat storskaliga jordbruksprojekt i Västsahara, särskilt i de södra provinserna. Grödorna exporteras sedan till olika länder, inklusive Sverige. Odlingarna och växthusen ägs antingen av marockansk-franska företagskoncerner eller av självaste kungen av Marocko.  Dessutom har exploateringen av jordbruksresurser i Västsahara också haft negativa effekter på miljön och den lokala befolkningen. Storskaliga bevattningssystem har lett till uttömning av knappa vattenresurser och användning av kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel har orsakat miljöskador och hälsoproblem för den lokala befolkningen. 

Läs mer om miljö- och klimatkonsekvenserna av det storskaliga industriella jordbruket, något som Afrikagrupperna och våra partnerorganisationer jobbar med, klicka HÄR

Förnybar energi

Marocko stoltserar gärna på internationella arenor och på klimattoppmöten med satsningar på förnybar energi. Men en mörk skugga faller över landets prestationer – en fjärdedel av dess förnybara energi och hela 40 procent av solcellskapaciteten produceras i Västsahara. Industrierna som Marocko tjänar stora pengar på i Västsahara, så som fiske, jordbruk och gruvnäring, kräver stora mängder energi. 95 procent av energin som driver Bou Craagruvan kommer exempelvis från sol- och vindkraft från ockuperad mark. Den förnybara energin används alltså till att möjliggöra och upprätthålla stölden av västsahariska naturresurser och förtrycket av det västsahariska folket.  

Genom att Marocko presenterar sina energiprojekt som klimatvänliga lösningar och arbete för en hållbar framtid, “greenwashar” landet sin olagliga ockupation.  Och när omvärlden hyllar detta så legitimeras Marockos närvaro. Exempelvis har Marocko tillåtits inkludera Västsahara i sin rapportering till UNFCC kring arbetet för att nå klimatmålen i Parisavtalet.

Svenska pensionsfonder finansierar verksamheter på ockuperad mark

De svenska AP-fonderna är statliga myndigheter som har i uppdrag att förvalta pengar för alla som ingår i det svenska pensionssystemet. Första, andra, tredje, fjärde och sjunde AP-fonderna investerar i företag inblandade i verksamheter i ockuperade Västsahara.

Våra pensionsfonder bidrar till att förtrycket av Västsahara består och befästs. Afrikagrupperna kräver att AP-fonderna slutar investera i skadliga verksamheter. Ta ställning du också genom att skriva under vår namninsamling.

STÖD OSS