SÄG NEJ TILL DUMPNING AV KEMIKALIER I AFRIKANSKA LÄNDER! - Afrikagrupperna

Nyhet 2019-10-17

Säg nej till dumping av kemikalier i afrikanska länder!

Den 16 oktober firar vi World Food Day och Afrikagrupperna vill uppmärksamma och stödja matsuveränitet extra mycket! Vi vill hylla alla småskaliga kvinnliga bönder och deras bidrag till ett hållbart jordbrukssystem. Dagens blogginlägg kommer att fokusera på hur våra partnerorganisationer och kvinnliga bönderna i södra Afrika engagerar sig i kampen mot transnationella företag och deras kontroll av dagens jordbrukssystem. Samt på rapporten ”Africa must ban Glyhosate now” framtagen av African Centre of Biodiversity (ACB) och Aliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA).

Idag produceras mer mat per person och dag än någonsin tidigare. I själva verket har världen en så överdrivet stor livsmedelsproduktion att den skulle kunna mätta hela jordens befolkning hela två gånger. Hur kan då samtidigt 821 miljoner människor lida av undernäring? Det nuvarande ekonomiska systemet och den jordbrukspolitik som drivs idag är det som upprätthåller den globala livsmedelskrisen. Det bidrar även till förstörelsen av den biologiska mångfalden. Detta system främjar även transnationella jordbruksföretag och driver småskaliga bönder från deras mark och försörjning. Detta är resultatet av en politik som stödjer ett fåtal företags kontroll över fröer och mark, tex Green Resources och ProSavana. Detta skapar en ond cirkel som bidrar till ökad fattigdom på landsbygden samt skapar ett beroende mellan företag och bönder.

Enligt den internationella rörelsen för småskaliga bönder, La Via Campesina, bidrar matsuveränitet till att världens bönder kan utforma sina egna riktlinjer för jordbruksutveckling genom att främja produktion och distribution av småskaliga jordbruksprodukter till lokala marknader. Allt i enlighet med befolkningens krav och behov, samtidigt som man respekterar miljön och böndernas rättigheter.

Globalt har glyfosat och glyfosat-baserade bekämpningsmedel tagit sig in i alla delar av miljö- och livsmedelssystem och används nu ännu mer i och med ökandet av genmodifierade fröer som. Ett välkänt glyfosat-bekämpningsmedel är Monsantos Roundup, som marknadsförs som ”icke-hälsofarligt”, men som orsakat stor skada både för människor och miljö.

Glyfosat är den aktiva ingrediensen som finns i de mest använda bekämpningsmedlen i hela världen och ett av de mest producerade bekämpningsmedlen globalt. I rapporten ”Africa must ban Glyhosate now” framtagen av African Centre of Biodiversity (ACB) och Aliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA). ACB är ett nätverk som flera av våra partnerorganisationer är medlemmar i, t.ex. Justicia Ambiental, Livaningo, Rural Women Assembly, UNAC och Surplus People Project. I rapporten presenteras bevis på en mängd hälsotillstånd och kroniska sjukdomar som har ökat i samma takt som glysofater börjat användas globalt, och även fastslagits i hittills tre rättsfall i USA.

De sker en ökning av länder som antingen fullständigt förbjuder eller delvis förbjuder användning av glyfosat, några av de är Österrike, Oman, Sri Lanka, Nederländerna, Frankrike med flera. På den afrikanska kontinenten har endast ett land, Malawi, tillfälligt upphört importen av glyfosat. Glysofat-krisen är en idag en tyst kris i södra Afrika. Det lider stor brist av dokumenterade fall av akut och kronisk förgiftning och betydande underrapportering av sjukdomar och dödsfall orsakade av glysofat. Det är därför svårt att bevisa att medlet är farligt. Detta är särskilt oroande eftersom glyfosat, inklusive Roundup, används i stor utsträckning på kontinenten för jordbruk i stads- och landsbygdsmiljöer.

Världshälsoorganisationens (WHO) internationella byrå för cancerforskning (IARC) meddelade 2015 att både ren glyfosat- och glyfosat-formuleringar troligen är cancerframkallande för människor. Detta är bevis som vi inte kan ignorera.

Med tanke på hur medlet används, ofta med otillräcklig skyddsutrustning eller inget skydd alls, är det uppenbart att småskaliga bönder och jordbruksarbetare ligger i en allvarlig risk för livshotande sjukdomar. 90% av bekämpningsmedlen är kända för att tränga rakt in i kroppen via huden, något som borde ringa en varningsklocka. Livsmedelssystemet är allmänt hotat att förorenas av gifter från glyfosat.

Rapporten undersökte ett intressant dilemma som även EU borde ta hänsyn till i deras jordbruksutvecklingsstöd. Den visar att samtidigt som industriländer förbjuder glyfosat och glyfosat-baserade bekämpningsmedel, dumpas kemikalierna i länder där de fortfarande är tillåtna. Det andra är att i följd av framgångsrika förbud mot glyfosat och glyfosat-baserade bekämpningsmedel över hela den afrikanska kontinenten, kommer andra giftiga bekämpningsmedel att översvämma marknaderna som ersättare. [CA1]

Med denna rapport som underlag undertecknades ett förbjud av glyfosat av flera civilorganisationer inklusive ett flertal av våra partnerorganisationer. Bland annat krävde organisationer att afrikanska ländernas regeringar ska utfärda ett omedelbart förbud mot all användning av glyfosat och glyfosat-baserade bekämpningsmedel; utfärda ett omedelbart förbud mot andra aktiva ingredienser som är förbjudna i EU; vidta lämpliga åtgärder för att se till att andra mer giftiga kemikalier inte ersätter glyfosat; samt initiera en övergång från kemiskt, insatsintensivt jordbruk till agroekologiska jordbrukssystem.

Detta är inte första gången de farliga effekterna av glyfosat uppmärksammas av rörelser och civilsamhället. Under 2016/2107 ägde opinionsdomstolen ”International Monsanto Tribunal” rum i Haag, Nederländerna med syftet att bedöma dessa anklagelser mot Monsanto, och för att utvärdera skadorna orsakade av detta transnationella företag.

Ett av sätten att undkomma beroendet av bekämpningsmedel är att aktivt utveckla och främja agroekologiska jordbruk, stödja jordbrukarnas fröbesparingssystem, matsuveränitet och andra icke-kemiska jordbruksalternativ, inklusive att hitta alternativa ogräsbekämpningar. När vi firar World Food Day kan alla delta och bidra till förändring. Gå med i rörelsen och visa din solidaritet med småskaliga kvinnliga jordbrukare runt om i världen och säg nej till dumpning av kemikalier!

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS