16 DAGAR AV AKTIVISM 2022 - Afrikagrupperna

16 DAGAR AV AKTIVISM 2022

Vi står upp mot det genusbaserade våldet!

Afrikagrupperna medverkar i kampanjen 16 Days of Activism against Gender Based Violence (GBV), för att belysa ett globalt problem och därmed öka medvetenheten kring det och de patriarkala strukturer som möjliggör det. 2022 uppmärksammade vi våra partnerorganisationers arbete med att hantera och bekämpa våldet och visade exempel på vad som görs i Sverige av olika aktörer.  

Vad hände?

Vi publicerade en text om dagen mellan 25 november och 10 december. Perspektiven utgick från textförfattarens eller organisationens fokusområde. Genom ett intersektionellt perspektiv synliggjorde vi bredden och komplexiteten av genusbaserat våld. Vi hoppas få fler att förstå allvaret i situationen. 

Vi vill att du tar ställning. Våga säga nej till sexistiska kommentarer och skämt, bryt tystnaden. Tro på överlevarna, ifrågasätt dem inte – ifrågasätt förövarna.  

Stöd vårt arbete så fortsätter vi den feministiska kampen mot våldet!  

1 av 3

kvinnor har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av en intim partner, eller utsatts för sexuellt våld av en icke-partner i deras liv. Källa: WHO,2021

Stöd vårt arbete

Ti Soros Ge – "It's My Body"

Musikvideon är producerad av Y-fem (Young feminist movement i Namibia) och belyser bland annat genusbaserat våld. 5 min 39 sekunder in kommer det starka vittnesmål från aktivister.

STÖD OSS