groundWork vinner omstritt rättsfall om förorenad luft i Sydafrika - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-03-22

groundWork vinner omstritt rättsfall om förorenad luft i Sydafrika

I flera år har Afrikagruppernas partnerorganisation groundWork tillsammans med en lokal organisation för miljörättvisa kämpat för att den förorenade och farliga luften i området kring Highveld i Mpumalanga ska erkännas som samhällsfarlig. Tillsammans har de drivit en lång och ihärdig kamp under sociala medie hashtaggen #DeadlyAir.

Enligt domen som kom i veckan bekräftas nu att luftens kvalité i området går emot landets konstitutions skrivning om rätten till att leva i en miljö som inte är skadlig för människors liv och hälsa. Ett outtröttligt påverkansarbete vinner härmed en stor seger. Så här säger groundWorks ledare i ett pressmeddelande i veckan:

”Today’s judgment is of enormous significance because it recognises that the right to healthy air is one that is realisable here and now (not gradually over time) and that the measures taken by government to date to address the dangerous levels of air pollution in the Highveld are not adequate to protect the rights of Highveld communities whose lives are affected by this pollution on a daily basis” – Bobby Peek, groundWork Director.

Läs Pressmeddelandet i sin helhet från groundWork

Kolgruvorna och -kraftverken som står bakom luftföroreningarna i Heighveld har delvis finansierats och underlättats av utländska, statsstödda exportkrediter. Genom att ge lån, garantier och/eller försäkringar möjliggör exportkrediter för företag att göra exportaffärer som innebär en stor finansiell risk. Sverige har tillhandahållit betydande exportkrediter till Sydafrikas kolsektor och därmed bidragit till att upprätthålla den sydafrikanska kolindustrin och indirekt även till de negativa effekterna på klimatet samt på mänskor och miljö i det hårt förorenade områdena där kol bryts och förbränns för att generera el.

Trots skärpta hållbarhetskrav, och viktiga förbättringar, kan företag inom värdekedjan för fossila energiprojekt fortfarande få stöd i form av garantier eller krediter från den svenska exportkreditnämnden EKN.

Läs mer om groundWork

Foto av Daylin Paul för groundWork

Up in smoke

Läs rapporten Up in Smoke om de svenska exportkrediternas roll i kolindustrin.

(3 Mb)
STÖD OSS