groundWork - Afrikagrupperna

groundWork

groundWork är en sydafrikansk miljöorganisation som verkar för klimaträttvisa och utveckling med solidaritet som grund. Organisationen arbetar för personer som påverkas av miljöförstöringar samt stödjer människors och lokala föreningars kamp för sina rättigheter.

  • Sydafrika

groundWork – Klimaträttvisa och solidaritet

Bakgrund

Miljön i Sydafrika, liksom i många andra delar av världen, underordnas ofta vinst och ekonomisk tillväxt. Trots att många av dagens industrier är miljöförstörande och får konsekvenser för miljö och människor, rättfärdigas de ändå med att de till exempel skapar jobb. De som bor i Sydafrikas gruvområden drabbas hårt av miljöförstöringar då gruvindustrin och dess fabriker ofta skadar miljön.

Verksamhetsbeskrivning

groundWork arbetar med att stödja rörelser, inom det civila samhället, så att de ska ha större möjlighet att påverka miljöpolitiken. Bland annat arbetar groundWork i samhällen som drabbas av föroreningar från industrier. Genom stöd från groundWork kan människor till exempel få hjälp att testa miljön i sina närområden, få träning i hur de kan nå ut i media och få juridisk hjälp vid behov. groundWork arbetar också med att lyfta upp frågor om miljöproblem i den offentliga debatten, till exempel i media, och hitta rättvisa lösningar på de problem som miljöförstöringar skapar idag. Bland annat arbetar organisationen mot gruvföretagens exploatering och miljöförstöring.

Mot gruvindustrins miljöförstöring

I kolgruvstaden Witbank i Mpumalangaprovinsen förstörs naturen idag på grund av gruvindustrin. Det påverkar även människors hälsa. Genom stöd från groundWork har grupper i området kunnat testa vatten och luftutsläpp. De har på så sätt kunnat samla egna bevis, som visar att miljön påverkats av industrin. Därmed har de både kunnat sprida kunskapen i samhället och krävt att myndigheterna ska agera.
– Ingen skyddar befolkningen som bor i området. Vi kämpar för att bli lyssnade till, säger Mpumi Nkosi som bor i Mpumalangaprovinsen.
Genom groundWork får hon och andra aktiva stöd i sin kamp för att miljön inte ska underordnas jobb och ekonomisk vinning.

I Witbank, Mpumalanga. En av de mest förorenade platserna i världen och Sydafrika. Det finns 700 kolgruvor, övergivna eller aktiva runt den lilla staden. Foto: Agnes Nygren
STÖD OSS