groundWork - Afrikagrupperna

groundWork

groundWork är en sydafrikansk miljöorganisation som verkar för klimaträttvisa och utveckling med solidaritet som grund. Organisationen arbetar för personer som påverkas av miljöförstöringar samt stödjer människors och lokala föreningars kamp för sina rättigheter.

  • Sydafrika

groundWork – Klimaträttvisa och solidaritet

Verksamhetsbeskrivning

groundWork arbetar med att stödja rörelser, inom det civila samhället, så att de ska ha större möjlighet att påverka miljöpolitiken. Organisationen arbetar bland annat i samhällen som drabbas av föroreningar från industrier. Genom stöd från groundWork kan människor till exempel få hjälp att testa miljön i sina närområden, få träning i hur de kan nå ut i media och få juridisk hjälp vid behov. groundWork arbetar också med att lyfta upp frågor om miljöproblem i den offentliga debatten, till exempel i media, och hitta rättvisa lösningar på de problem som exploatering och miljöförstöring, inte minst gruvföretagen, skapar idag. De samarbetar med South Arican Waste Picker’s Association (SAWPA), för att stödja de som plockar skräp för sin försörjning att organisera sig och förbättra sina arbetsvillkor. groundWork anordnar också utbildning för aktivister (Environmental Justice School).

Miljö- och människorättskämparnas arbeter är farligt

De som idag kämpar för att försvara sig och naturen gentemot företag utsätts allt oftare för hot och mördas de för sitt engagemang. Fikile Ntshangase, som kämpade mot en utvidgning av kolgruvan i Somkhele, mördades i oktober 2020.

Läs mer: https://www.groundwork.org.za/

I Witbank, Mpumalanga. En av de mest förorenade platserna i världen och Sydafrika. Det finns 700 kolgruvor, övergivna eller aktiva runt den lilla staden. Foto: Agnes Nygren
STÖD OSS