COP26 är avgörande för klimatförändringar - Afrikagrupperna

Nyhet 2021-11-03

COP26 är avgörande för klimatförändringar

Denna vecka och nästa pågår FN:s tjugosjätte klimatkonferens i Glasgow COP26. Årets konferens ses som avgörande för att kunna ta kontroll över klimatförändringarna. Nästan 200 länder har ombetts att redogöra för sina planer när det gäller att minska utsläpp. Men det är många som blivit besvikna på resultaten av de tidigare 25 konferenserna som ägt rum sedan 1992. De falnande ambitionerna i samband med fortsatt skadlig miljöpåverkan har gjort att människor och miljö i synnerhet på den afrikanska kontinenten drabbats hårt av klimatförändringar, trots att just dessa områden historiskt bidragit minst till dem.

Vi har under de senaste åren sett mer extremtorka, översvämningar och cykloner i flera afrikanska regioner.År 2019 drog två cykloner genom centrala Moçambique och ödelade odlingsmark till en areal större än Sveriges yta. Landet bedöms av FN som ett av de tre länder som drabbats hårdast av klimatförändringarna i Afrika. Det krävs mer effektiv handling för att komma till rätta med utmaningarna vi står inför.

För att göra ytterligare påtryckningar organiserades förra veckan African People’s COUNTER COP 2021. Bakom denna konferens står The Africa Climate Justice Group (ACJG) som består av 17 rörelser och organisationer därav flera av Afrikagruppernas partnerorganisationer. Syftet är att dela kunskap samt perspektiv kring klimat, trycka på för verkliga lösningar på krisen och uppmana afrikanska regeringar att gå in i COP26-förhandlingarna främst med de afrikanska folkens och planetens intresse.

Kopplat till konferensen har ACJG skapar förutsättningar för olika mötesforum, självorganiserade sammankomster och interaktiva dialoger digitalt och fysiskt för att ge perspektiv och få deltagande från gräsrotsnivå och stärka solidariteten mellan lokala kamper kopplade till samma kris. 

Våra partnerorganisationer bidrog till programmet med olika erfarenheter. Till exempel var groundWork med och lyfte energidemokrati, ett begrebb som innefattar lokaltägande och hur vi måste minska användningen av fossila bränslen. WoMin och JA! gav perspektiv på hur stora dammar och den extraktiva industrin är en falsk lösning. WoMin presenterade även The Right to Say No campaign – our fight for climate justice.  

Samtidigt som African People’s COUNTER COP 2021 pågår nås vi fantastisk nyhet, nämligen att Europas största pensionsfond ABP ska avinvestera sina innehav inom fossila bränslen. En stor seger som vi har nederländska aktivister, engagerade och organisationen Fossielvrij NL att tacka för. De har ihärdigt bedrivit opinionsarbete och kampanjat för att få till en förändring. Detta är stort och visar att organisering och kamp kan förändra utgången i politiska förhandlingar och beslut! Detta banar även väg för att andra fonder, så som våra AP-fonder, inte längre kan rättfärdiga innehav inom olja, gas och kol. Eftersom våra politiker inte tar denna fråga på allvar har den istället landat på oss i civilsamhället. Vårt förtroende för de statliga AP-fonderna är förbrukat.

vianmalerapefonderna.se kan du läsa mer om hur vi tillsammans med andra civilsamhällesaktörer jobbar för att AP-fonderna inte ska investera i företag som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljö. Du kan också se hur du kan stötta vårt arbete i just denna fråga.

Den globala miljörörelsen måste och kommer fortsätta sätta press på makthavarna under dessa två veckor!

Avinvestera klimatskadliga och kränkande investeringar nu!

Foto: Hope Khoza, Sydafrika
Vi anmäler ap fonderna
Läs mer om AP-fonderna och hur våra pensionspengar investeras i företag som kränker mänskliga rättigheter Bild: Jordens Vänner
STÖD OSS