Justiça Ambiental! (JA!) - Afrikagrupperna

Justiça Ambiental! (JA!)

Moçambique, ett av jordens fattigaste länder, är paradoxalt nog rikt på naturtillgångar. Detta har lokalbefolkningen sällan glädje av, tvärtom drabbas många av dem hårt. Land-grabbing är ett stort problem.

  • Moçambique

Justiça Ambiental! (JA!)

Bakgrund

Moçambique, ett av jordens fattigaste länder, är paradoxalt nog rikt på naturtillgångar. Detta har lokalbefolkningen sällan glädje av, tvärtom drabbas många av dem hårt. Land-grabbing är ett stort problem. Människor drivs bort från sina hem och sin försörjning, utan meningsfull konsultation eller kompensation, för att ge plats åt exempelvis enorma kolgruvor eller jordbruk i industriell skala. Medan vinsterna går till transnationella företag och en liten inhemsk elit förblir lokalbefolkningen fattig. Miljöförstöringen som följer, inte minst kring kolgruvorna i Tete, orsakar svåra hälsoproblem.

Ett aktuellt och mycket allvarligt exempel på vad orättvisorna kan leda till är den katastrofala situationen i Cabo Delgado i nordöstra Moçambique, där enorma gasfyndigheter upptäckts utanför kusten. Redan innan utvinningen har börjat, har gasprojekten orsakat stora skador. Fiskar- och jordbrukarfamiljer har drivits bort för att ge plats åt det franska fossilbolaget Totals gasinfrastruktur, och svikna löften om jobb och välstånd för lokalbefolkningen har ökat spänningarna och drivit på och förvärrat den väpnade konflikten. Över 700 000 är på flykt i området och många har utsatts för svåra övergrepp av såväl upproriska islamistgrupper, landets militär och privata säkerhetsföretag. Flera tusen har dödats.

Om gasen utvinns kommer den att orsaka stor klimatskada. Moçambique är ett av de länder i världen som redan drabbas hårdast av klimatförändringarna, inte minst i form av häftigare cykloner. Här blir miljöorättvisan närmast övertydlig. De som bidragit minst till den globala uppvärmningen får betala det högsta priset för den.

Verksamhetsbeskrivning

Justiça Ambiental betyder Miljörättvisa på portugisiska och ”ja” betyder nu. JA! har arbetat i Moçambique sedan 2004. Organisationen står för ett holistiskt synsätt och ser miljörättvisa som ett konkret sätt att uppnå jämlikhet och rättvisa i hela samhället, i nutid och för kommande generationer.

JA! vill inspirera människor att gå samman och agera tillsammans för att påverka beslut som påverkar lokalsamhällen och miljön och för att styra utvecklingen mot social rättvisa, ekologisk hållbarhet och mänskliga rättigheter för alla, både i Moçambique och globalt. Det innebär bland annat att öka kunskapen om hur den extraktiva industrin påverkar lokalsamhällen och stödja människors kamp mot projekt som hotar deras försörjning och miljö. Särskilt fokus lägger JA! på att öka kvinnors engagemang och öka deras medvetenhet om alternativ till exempelvis gruvor. JA! medverkar även i en process för ”Ecofeminist African Just Transition”. JA! arbetar på olika sätt, exempelvis opinionsbildning både i Mocambique och internationellt, mot markstöld (land grabbing), bland annat genom att belysa farorna med att företag får alltför stort inflytande (corporate capture), inte minst genom olika former av ”grönmålning” (greenwashing) i klimatfrågan.

Francisco Milamba är en av de fiskare som har påverkats av naturgasprojektet. Bild: Justiça Ambiental/ Milieudefensie

Ett exempel på vad JA! ägnar sig åt är den framgångsrika kampen mot Prosavana-programmet, ett projekt som medfört omfattande land grabbing, som nu lagts ner. Organisationen arbetar också med människorna i de områden där kol bryts, för att hjälpa dem att hävda sina rättigheter. Därtill är den engagerad mot ett stort dammprojekt i Mphanda Nkuwa som hotar både miljö och lokalsamhällen. JA! kämpar för rättvisa för människorna i Cabo Delgado, inte minst genom kunskapsspridning och opinionsbildning. Organisationen samarbetar med civilsamhällesorganisationer från andra länder, som på något vis är delansvariga för situationen, exempelvis Frankrike. JA! har även besökt Sverige för att uppmärksamma att de svenska AP-fonderna investerar i många företag som är inblandade i gasprojekten.

STÖD OSS