Women in mining - WoMin - Afrikagrupperna

Women in mining – WoMin

Gruvindustrin och annan industri som utvinner naturresurser i stor skala är ett stort hot mot många människors liv och försörjning. Detta är påtagligt i många afrikanska länder. Särskilt hårt drabbas kvinnor, inte minst de som försörjer sig på jordbruk.

  • Sydafrika

Women in mining – WoMin

Bakgrund

Gruvindustrin och annan industri som utvinner naturresurser i stor skala är ett stort hot mot många människors liv och försörjning. Detta är påtagligt i många afrikanska länder. Särskilt hårt drabbas kvinnor, inte minst de som försörjer sig på jordbruk. Patriarkala strukturer, exempelvis att många kvinnor inte formellt äger sin mark, förvärrar problemen. Fattiga kvinnor och deras familjer drivs bort från sina hem och sin försörjning när stora, ofta transnationella bolag vill exploatera naturresurser, ofta utan meningsfull konsultation eller kompensation. Därtill drabbas de som blir kvar i närheten av exempelvis kolgruvor av hälsoproblem på grund av miljöförstöringen.

Verksamhetsbeskrivning

WoMin, som grundades 2013 och är baserat i Sydafrika, är en feministisk organisation som arbetar för att stödja kvinnor, samhällen och småbönder som drabbas av gruvindustrin.

Organisationen arbetar med att synliggöra kvinnornas situation och rättigheter och strävar efter att ändra system och strukturer så att miljö- och genderrättvisa får genomslag. I WoMins feministiska nätverk finns partnerorganisationer i tretton afrikanska länder. Organisationen samarbetar också globalt med likasinnade, exempelvis World Social Forum och andra tematiska fora.

WoMin bedriver forskning om hur gruvindustrin påverkar kvinnliga arbetare och småbönder och stödjer kvinnors organisering och rörelsebyggande. De håller utbildningar i olika ämnen för kvinnliga aktivister. Det kan handla om kapacitetsbyggande, som hur de kan använda digitala verktyg för organisering, kommunikation och kampanjer, eller ökad kunskap om klimatförändringarna och hur de slår mpt Afrika. Andra exempel på vad WOMin gör är rapporten ”We are the victims of pollution and energy poverty: Coal affected women in Phola-Ogles speak out!”. Den har tagits fram genom en deltagande metod (Feminist Participatory Action Research, FPAR) för att de berörda kvinnornas egna röster ska höras.

WoMins film ”Women hold up the Sky” som visats i många länder är ett annat exempel på hur kvinnorna själva berättar sin historia.
Se filmen här: https://youtu.be/MAHLhEqBI0c

WoMin har bjudit in till en pan-afrikansk solidaritetsplattform med dem som drabbats av konflikten i spåren av gasprojekten i Cabo Delgado, Moçambique.

Läs mer: https://womin.africa/

För mer information om WoMins arbete:

Forskningsrapport: Extractivism, Militarisation and Violence against Women in ZIMBABWE
Forskningsrapport: Extractivism, Militarisation and Violence against Women in MOZAMBIQUE
Forskningsrapport: Extractivism, Militarisation and Violence against Women in SIERRA LEONE

Activist guide: Community activist resource ZIMBABWE
Activist guide: Community activist resource MOZAMBIQUE
Activist guide: Community activist resource SIERRA LEONE

Jakten på råvaror blir allt mer aggressiv, och Afrikagrupperna har under de senaste åren ökat stödet till folkrörelser som kämpar mot det internationella storkapitalet, bland annat till WoMin där Moleboheng Mathafeng (bild) är aktivist Foto: Mitra Mäki

Polluters and Plunderers – The Roots of Africa's Crises (3 min)

Genom animation berättar WoMin en delar av afrikanska kontinentens landsbygds-, bonde- och arbetarsamhällens historia. Hur de konfronterats från koloniseringens början till dagens globala nyliberala kapitalism.

Rapport

Extractives and Violence Against Women Paper

Ladda ned (727 Kb)

Rapport

Trauma Support Extractive Industries Paper

Ladda ned (640 Kb)
STÖD OSS