COP26 Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2021-11-05

African People’s Statement on COP 26 – Rise Up and Demand Climate Justice!

Idag den 5 november är det The Africa Climate Day of Action och imorgon är det The Global Day of Action. Idag har Africa Climate Justice Group publicerat ett upprop som är ett resultat av den alternativa Afrikanska COP26 där folkens intresse stod i centrum i relation till klimatfrågan. Uppropet skickas även till den afrikanska förhandlingsdelegationen som deltar i COP26. 

I gruppen ingår flera av våra partnerorganisationer, nätverk och rörelser, WoMin, La Via Campesina och Justiça Ambiental.

Uppropet kräver handling inom en rad områden!

 • Minska utsläpp av växthusgaser
 • Garantera en rättvis återhämtning och transformation
 • Stoppa falska lösningar
 • Ge naturen juridiska rättigheter
 • Förvalta klimatteknologi i allmänhetens intresse
 • Låt fossilbränslen förbli under jord
 • Erkänn och betala klimatskulder
 • Gör klimaträttvisa möjligt genom att stoppa kapitalflykt och avskrivning av skulder
 • Sluta med att offra områden från vilka lokalbefolkning tvångsförflyttas och natur förorenas under förevändningen att det handlar om utveckling
 • Upphör med avfallskolonialism
 • Erkänn agroekologiskt jordbruk
 • Lyssna på lösningar från de drabbade och de som marginaliseras!

Afrikagrupperna stöder uppropet.

Foto: Mitra Mäki
STÖD OSS