STOPPA AP-FONDERNAS SKADLIGA INVESTERINGAR - Afrikagrupperna

STOPPA AP-FONDERNAS SKADLIGA INVESTERINGAR

Vet du att dina pensionspengar bidrar till att skada människor och miljö?

Trots kampanjer och påtryckningar investerar AP-fonderna fortfarande i verksamheter som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön. Våra gemensamma pensionspengar bidrar till tvångsförflyttningar i Moçambique, folkrättsbrott i Västsahara och eldar på klimatförändringarna. AP-fonderna investerar miljardbelopp i företag och finansiärer som är involverade i enorma fossilgasprojekt i Cabo Delgado i norra Moçambique. Vi kräver att AP-fonderna ska sluta investera i verksamheter som är skadliga för människor och miljö. Håller du med?

Skriv under!

7833 av 10000 underskrifter

Stoppa AP-fondernas skadliga investeringar

AP-fonderna i Moçambique

Fossilgasfyndigheterna i havet utanför Cabo Delgados kust i nordöstra Moçambique är bland de största som någonsin upptäckts. De tros vara värda över 500 miljarder kronor och har lockat många utländska företag. Människor fick höra att gasfyndigheterna skulle lyfta regionen ur fattigdom men istället har över 500 familjer, fiskare och jordbrukare, tvingats bort från sina hem och sin försörjning redan innan själva utvinningen börjat. Ytterligare omkring 2 000 familjer kan komma att drabbas framöver. I exploateringens spår har svåra väpnade konflikter blossat upp och förvärrats. Över 700 000 människor är på flykt i området och många har dödats. Om gasen utvinns kommer det att medföra oåterkalleliga skador på unik och känslig natur såsom korallrev och mangroveträsk och medföra stora utsläpp av växthusgaser som driver på den globala uppvärmningen. Moçambique är redan ett av de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Läs mer

 • Kampanjsidan "Say no to Gas in Mozambique"
 • Rapporten Fuelling the Crisis in Mozambique

  Hur exportkreditinstitut bidrar till klimatförändringen och humanitära katastrofer

  Ladda ned (680 Kb)

  AP-fonderna investerar i Marockos illegala ockupation av Västsahara

  Stora delar av Västsahara – Afrikas sista koloni – är fortsatt under ockupation av Marocko. Såväl EU-domstolen, AU som FN har fördömt ockupationen som illegal. Trots detta fortlöper Marockos territoriella överträdelser som bidrar till människorättskränkningar och som tvingar 200 000 västsaharier att leva som flyktingar. Svenska AP-fonderna står inte bara i vägen för kampen till ett fritt Västsahara utan även bidrar till att bibehålla ockupationen genom att investera i företag som bryter mot internationell rätt. Detta måste få ett stopp!

  Första, andra, tredje, fjärde och sjunde AP-fondernas investeringar är främst fokuserade på två områden: fosfatutvinning och förnybar energi. Marocko är en av världens största exportörer av fosfat. Denna utvinning sker i huvudsak från den så kallade Bou Craa-gruvan i nordvästra Västsahara. Här investerar AP-fonderna i företag som Siemens Energy, Caterpillar, och Thyssenkrup som på olika sätt bistår eller har bistått den illegala gruvan.

  När mer pengar flödar in från utvinningen av naturresurser på ockuperade mark minskar sannolikheten att Marocko ska avbryta ockupationen. Våra pensionsfonder bidrar alltså till att förtrycket av Västsahara består och befästs. Afrikagrupperna kräver bland annat att den svenska regeringen ska börja med att erkänna Västsahara som ett självständigt land och sluta investera i företag som bryter mot internationell rätt. Stora delar av Västsahara – Afrikas sista koloni – är fortsatt under ockupation av Marocko. Såväl EU-domstolen, AU som FN har fördömt ockupationen som illegal. Trots detta fortlöper Marockos territoriella överträdelser som bidrar till människorättskränkningar och som tvingar 200 000 västsaharier att leva som flyktingar. Svenska AP-fonderna står inte bara i vägen för kampen till ett fritt Västsahara utan bidrar även till att bibehålla ockupationen genom att investera i företag som bryter mot internationell rätt.

  Vi stöttar kampen om ett fritt Västsahara!

  En askhög i byn Aldeia da Paz utanför Macomia i Cabo Delgado, efter en attack av en islamistgrupp 2019. (Foto av MARCO LONGARI / AFP via Getty Images)
  Konstverk: Bitter Winds, Bitter Waters av Modungoa Sebokholi. Från Afrikagruppernas kalender 2023

  Fossilgasindustrins påverkan på matsuveränitetet

  Likaså har tvångsförflyttade småjordbrukare kompenserats med land som bara motsvarar en bråkdel av den mark de tidigare brukat i generationer. I takt med att fossilgasindustrin breder ut sig kommer ännu fler att tvingas lämna sina hem och förlora möjligheten till fiske och till att odla sin egen mat.

  De närliggande byar som inte behöver flyttas kommer också att drabbas och deras möjligheter till försörjning och matsuveränitet kommer att påverkas. Fossilbolagens egna miljökonsekvensbeskrivningar visar att deras verksamhet kommer att leda till mark- och vattenföroreningar som får konsekvenser för jordbruket i området.

  Förstörda ekosystem och minskad biologisk mångfald samt begränsad tillgång naturliga miljöer kommer att drabba kvinnor särskilt då de ofta ansvarar för jordbruket men också plockar växter, musslor och andra skaldjur för sin försörjning.

  Flera hundra tusen har flytt våldet och är flyktingar i sitt eget land och står nu helt utan möjlighet till försörjning. De saknar inte bara möjlighet att odla sin egen mat och bestämma över sina egna matsystem utan det har skett en dramatisk ökning av människor som saknar en trygg livsmedelsförsörjning och många, särskilt barn, lider av akut undernäring vilket har fått FN:s livsmedelsprogram att varna om en hungerkatastrof i området.

  Vanliga frågor och svar

  Här får du svar på de vanligaste frågorna om AP-fondernas investeringar och Afrikagruppernas arbete.

  Lär dig mer! Kika på vårt webinar med temat "Time to end the power of big businesses"

  Skriv under!

  7833 av 10000 underskrifter

  Stoppa AP-fondernas skadliga investeringar

  STÖD OSS