CLP - Afrikagrupperna

CLP

CLP (Church Land Programme) arbetar med att stötta marginaliserade grupper som organiserar sig för rättigheter.

  • Sydafrika

CLP (Church Land Programme) – För rätten till mark

CLP arbetar tillsammans med människor som kämpar för rättvis fördelning av mark samt rätten till ett värdigt boende. CLP är verksamma i provinsen KwaZulu- Natal, främst på landsbygden men också i urbana miljöer.

Decennier efter det formella avskaffandet av apartheid är Sydafrika idag ett av världens absolut mest ojämlika länder. De rikaste 10% av befolkningen kontrollerar hela 80% av de ekonomiska tillgångarna. Likaså är tillgången till mark, värdig bostad, infrastruktur för el, vatten och avlopp extremt ojämlik. Dagens ojämlikhet(er) följer apartheids struktur och aspekter som ras, klass och kön samverkar i systematisk marginalisering av grupper.

I spåren av gruvindustri och andra extraktiva verksamheter följer miljöförstöring, luftföroreningar och förlust av odlingsbar mark. Redan sårbara grupper som lever i fattigdom drabbas värst. Människor ser dock inte på i tystnad, tvärtom organiserar sig lokalsamhällen mot gruvor, mot rivningar av informella bostäder, för tillgång till elektricitet och för tillgång till mark.   

CLPs arbete

CLP arbetar med stötta människor som organiserar sig för tillgång till rättigheter och rättvisa, vilket i praktiken oftast innebär tillgång till mark, bostad och möjligheten att leva värdiga liv.

Den främsta metoden i arbetet är animering. Metoden innebär att diskutera, identifiera problem och lära genom gemensamt skapande av animeringar. CLP ser detta som kärnan av politisk demokrati; att människors röster och behov ska vägleda förändringsarbete.    

Bristfällig infrastruktur och informella bostäder är extra sårbara för extrema väderförhållanden som exempelvis översvämningar, något som förväntas öka i takt med eskalerande klimatkris. CLP jobbar därför också med att främja agroekologiska jordbruksmetoder och för matsuveränitet.

CLP har, liksom groundWork, ett nära samarbete medAbahlali baseMjondolo (The Shack-Dwellers’ movement), vars medgrundare Sibusiso Innocent Zikode fick Per Anger-priset 2021.

En öppen kolgruva i Newcastle, KwaZulu-Natal. Foto: Hope Khoza.

Ncane förlorade allt i översvämningarna

Ett extremt regnoväder på Sydafrikas östkust i början av april 2022 följdes av fruktansvärda översvämningar. De svepte genom byar och städer och förstörde tusentals hem, dödade över 450 människor och fördrev omkring 40 000. Minst 80 personer saknas fortfarande. De överlevande måste bygga upp sina liv igen, fysiskt och psykiskt, och behöver vårt stöd.

STÖD OSS