Church Land Programme - Afrikagrupperna

Church Land Programme

CLP (Church Land Programme) arbetar för att utsatta människorna själva ska få resurser till att skapa en nödvändig förändring där deras rättigheter blir tagna på allvar.

  • Sydafrika

Church Land Programme – För rätten till mark

Bakgrund

Människor med pengar och makt fortsätter att nyttja sina positioner på bekostnad av de som har det sämre ställt i Sydafrika. Patriarkala strukturer gör att det är kvinnorna som drabbas hårdast. Regeringen misslyckas med att finnas där för hela folket och ojämlikheter fortsätter att råda. Stora skillnader finns mellan människor i stadsmiljö och på landsbygd. Fattiga tvingas ut på landsbygd, till mark utan marknadsvärde, när stadsmiljön enbart finns till för de med pengar och makt.

Verksamhetsbeskrivning

CLP arbetar för människors markrättigheter både i urbana miljöer och på landsbygden, men har under senare år utvecklat verksamheten till att även informera om matsuveränitet. Genom att lyfta fram röster som oftast inte hörs i offentliga debatter arbetar de genom en process som kallas animation. Det innebär att människor får chansen att dela erfarenheter, skapa dialog för att utifrån det skapa förändring. Förändringen av de rådande förhållandena kommer därmed inifrån den systematiskt exkluderade grupp i samhället.

Kurs på universitet för att synliggöra människors kunskap och tankekraft

I sitt samarbete med Abahlali baseMjondolo (The Shack-Dwellers’ movement), vars medgrundare Sibusiso Innocent Zikode fick Per Anger-priset 2021,  har CLP bland annat genomfört en kurs på universitetet. Där fokuserade diskussionerna på de tankar och idéer som finns bland de människor som är exkluderade från offentliga diskussioner och beslutsfattande. Detta har resulterat i en ”living politics” som synliggör den kunskap och tankekraft hos människor vars förslag på hur de kan självförverkliga sin potential alltför ofta glöms bort.

Läs mer:  http://www.churchland.org.za/

Partnermöte 2017, Foto: Jimmy Petersson
Sibusiso Innocent Zikode, ledare for rörelsen Abahlali baseMjondolo i Sydafrika som arbetar tätt med vår partnerorganisation CLP Foto: Michael Jaspan

Ncane förlorade allt i översvämningarna

Ett extremt regnoväder på Sydafrikas östkust i början av april 2022 följdes av fruktansvärda översvämningar. De svepte genom byar och städer och förstörde tusentals hem, dödade över 450 människor och fördrev omkring 40 000. Minst 80 personer saknas fortfarande. De överlevande måste bygga upp sina liv igen, fysiskt och psykiskt, och behöver vårt stöd.

STÖD OSS