Orättvisa arbetsförhållanden - Afrikagrupperna

Orättvisa arbetsförhållanden

Tänk dig att du arbetar hårt, kanske på en plantage elva timmar om dagen – och ändå inte har råd att ge dina barn tillräckligt med näringsrik mat? Rätten till en värdig försörjning är avgörande för att du, din familj och ditt samhälle ska fungera.

Vinproduktion är ett tydligt exempel på hur arbetare tvingas betala för vår konsumtion av billiga varor med usla arbets- och levnadsförhållanden och skamligt låga löner. På vingårdar i Sydafrika arbetar lantarbetare för en lön som inte räcker till det mest basala såsom mat, el och mediciner. Arbetsdagarna kan vara upp till 12 timmar långa, sex dagar i veckan utan tillgång till toaletter eller rent vatten. Kvinnliga arbetare får ofta bara säsongsanställning och trots lika arbete tjänar de mindre än männen. Många arbetare jobbar svart och står därmed utan tillgång till försäkringar. Den som organiserar sig fackligt riskerar trakasserier och familjens bostad på vingården är i Sydafrika ofta kopplad till en mans anställning.

Nätverket Rättvis Vinhandel jobbar för att Systembolaget, svenska staten och svenska vinimportföretag tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter i hela produktionskedjan av vin.  Genom åren har påtryckningarna riktade mot Systembolaget bidragit till vissa framsteg, som att de antagit en uppförandekod. Mycket arbete återstår dock för att uppnå verklig förändring för människorna bakom vinet. Afrikagruppernas partnerorganisation ILRIG utbildar och stöttar fackanslutna lantarbetare

Hur jobbar Afrikagruppernas partnerorganisationer för bättre arbetsförhållanden?

Afrikagruppernas partnerorganisation Community Health Workers (CHWs) utgör basen för primärhälsovården i många delar av världen. Trots den viktiga roll de spelar, är de ofta utsatta för våld och smittorisk och betalas oanständigt låga löner, eller arbetar utan ersättning. Afrikagrupperna arbetar med att stödja dem genom flera partnerorganisationer i Sydafrika, Namibia, Moçambique och Zimbabwe. 2020 möjliggjorde vi att en banbrytande rapport om situationen för CHW i Sydafrika togs fram, i vilken deras egna röster dokumenterades. Vi hoppas att rapporten – Community Health Workers – Nothing About Us Without Us – kan hjälpa CHW i deras politiska kamp och stärka deras mobilisering.

Illustration av Modungoas Sebokholi. Verket heter ”A moment of rest”
Vinodling i Sydafrika Foto: Matthieu Joannon

Nothing about us without us

Community Health Workers – Rapport 2020

(11 Mb)

Storföretag exploaterar mark

Det är naturligtvis inte bara vinindustrin som utnyttjar och driver undan människor i jakten på naturresurser. Land grabbing som det kallas är ett stort problem på många håll i världen. Storföretag exploaterar mark för att anlägga exempelvis gruvor och plantager. Trycket på att exploatera mark och naturresurser i samband med omställningen från fossilenergi hårdnar och efterfrågan på metaller ökar kraftigt. 

I Sydafrika kämpar vår partnerorganisation groundWork för lokalbefolkningens hälsa. Bland annat har de stämt regeringen för att den inte lever upp till sin egen miljölagstiftning. Utsläppen från det statliga energibolaget Sasols kolkraftverk i Gauteng och Mpumalanga gör att luften där är bland den farligaste i värden vilket leder till att människor blir sjuka och att fler än 2 000 personer dödas i förtid varje år. groundWork är aktiva inom kampanjen Life After Coal som driver på för en utfasning av kol och en rättvis omställning till förnybar energi som ger såväl bättre miljö och hälsa som jobb på goda villkor.

Mönstren är desamma i Sverige

Utnyttjandet av arbetare blir allt värre överallt, även i Sverige. Allt fler jobbar under osäkra förhållanden, både vad gäller arbetsmiljö och anställningsvillkor. Många tvingas försöka försörja sig på så kallade gig-jobb eller timanställningar. Sverige har fått ett laglöst arbetsliv där migrantarbetare utnyttjas särskilt hänsynslöst. Människor jobbar under slavliknande förhållanden – mitt ibland oss, överallt i samhället. Men så måste det inte vara, lagar kan ändras och exploateringen stoppas.

I Sverige ökar hotet mot exempelvis Vätterns vatten och renbetesmarken kring Jokkmokk, eftersom där finns fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller respektive järnmalm. Vi har redan sett att riksdag och regering inte tvekat att runda Sveriges och EU:s miljölagstiftning med beslutet att låta Heidelberg Cement (Cementa) fortsätta bryta kalksten på Gotland trots att de inte uppfyllt lagens krav på miljökonsekvensbeskrivning. Gotlänningarnas dricksvatten prioriterades ner. Mönstret är detsamma som i södra Afrika. Istället för att driva på den ohållbara exploateringen av ändliga resurser behövs en radikal omställning av det ekonomiska systemet.  

Mänsklighetens totala konsumtion måste hålla sig inom naturens ramar och fördelas rättvist. Det är inte bara nödvändigt utan fullt möjligt om den politiska viljan finns. 

STÖD OSS