Från jord till mord - Afrikagrupperna

Från jord till mord

2020 MÖRDADES 227 MÄNNISKOR NÄR DE FÖRSVARADE MILJÖN

Under 2020 mördades mer än fyra personer i veckan när de försökte försvara miljön och sina rättigheter. Många av de handels och investeringsregler som finns idag gynnar storföretagen men det finns få regler som skyddar naturen och de mänskliga rättigheterna. 

Foto: Hu Chen, Riccardo Gazzin och Matthieu Joannon

FÖRETAGET TOG DERAS LIV – TROTS PROTESTER

Den verkliga kostnaden för vår konsumtion betalas ofta av de som knappt kan leva på sin lön. De som arbetar och lever under förhållanden som gör dem sjuka eller som förlorar sin försörjning när naturresurserna, de är beroende av, tas över av företag. Storföretagens exploatering inte bara skadar utan tar i förlängningen människors liv.

Foto: Gerold Hinzen, Hu Chen, Gayatri Malhotra och Joshua Gaunt

FAQ – Vanliga frågor och svar om kampanjen

Vad arbetar Afrikagrupperna med? Vad gör Afrikagrupperna i Sverige för att förhindra företags makt? Information om hur storföretag utövar sin makt är ibland snårigt och svårt att förstå. Gå in på länken nedan så svarar vi på dina frågor. 

  • FAQ Från jord till mord
  • Kolgruva i Sydafrika Foto: Lena Granefelt
    STÖD OSS