Sydafrika: Community health workers – ”All work, no pay”  - Afrikagrupperna %

Nyhet 2024-03-20

Sydafrika: Community health workers – ”All work, no pay”

En berättelse om faktisk förändring: hemsjukvårdarna i Sydafrika och Afrikagrupperna!

Arbetet som hemsjukvårdare
Hela Sydafrikas primärvård vilar på det arbete som utförs av community health workers, hädanefter hemsjukvårdare, som sin väsentliga roll till trots varken erkänns eller bekostas av staten. Tvärtom tas denna värdefulla samhällsresurs för given och har så gjorts över decennier. 

Vanligtvis kommer hemsjukvårdarna själva från marginaliserade arbetarklassamhällen där de också arbetar. Det är samhällen som är plågade av, bland annat, fattigdom, begränsade medicinska resurser, undermåliga vårdinrättningar, brist på certifierad sjukvårdspersonal, arbetslöshet och en stor andel som lever med smittsamma sjukdomar som hiv och tuberkulos. Utan hemsjukvårdarnas arbete hade miljontals människor i de sydafrikanska provinserna aldrig fått tillgång till hälso- och sjukvård – en grundläggande mänsklig rättighet.  

Osäkerheten 
De flesta hemsjukvårdare är kvinnor. Varje morgon, efter att först ha tagit hand om sin familj inför skola och arbete, går de hem till sina patienter för att se till att de får den vård och behandling som de behöver, men för en minimal ersättning. Hemsjukvårdarna är kontrakterade på ideell basis som bygger på en outtalad norm; att volontärarbetet är en förutsättning för att få ett betalt jobb. Denna problematik grundar sig i patriarkala strukturer som ser kvinnors arbete som okvalificerat. Rollen som hemsjukvårdare anses vara ”kvinnojobb” och en ”naturlig” del av att vara en god mor eller dotter. Därför blir deras avgörande bidrag till sjukvårdssystemet fortsatt ignorerat. Majoriteten av hemsjukvårdare fastnar i volontärrollen i flera år med fortsatt psykisk och fysisk osäkerhet.  

”I work in a township in Cape Town. I was once supposed to take a HIV test on a client when he said: “If it is positive, I will rape you”. I was frightened for my life. It is very dangerous to work where I stay” – Kvinnlig hemsjukvårdare, Sydafrika. 

Hemsjukvårdarnas arbetsförhållanden är komplexa, otrygga och, många gånger, farliga. De besöker sina patienter i deras egna hem och har ingen aning om vad de kan förvänta sig – vilka trauman, familjekonflikter eller smittsamma sjukdomar de kan komma att möta. 

Förändring börjar på insidan 
För att få bukt med orättvisorna – och få samhället att inse att hemsjukvårdarnas arbete faktiskt räknas som riktigt arbete – grundades organisationen Wellness Foundation. De har stöttat Sydafrikas hemsjukvårdare sedan 2001 och arbetar på flera sätt för att öka hemsjukvårdarnas välbefinnande, för om ingen ser efter dem så kommer hälsosystemet till slut att kollapsa. Hemsjukvårdarna erbjuds olika verktyg för att minska stress, trygga zoner för att dela traumatiska upplevelser, och idéer på hur de kan skapa andra inkomstkällor.  

Som en del av detta inrättades den landsöverskrivande rörelsen South African Care Workers’ Forum (SACWF) år 2012. Till skillnad från fackföreningarna, som främst ägnar sig åt hemsjukvårdares löner och erkännande, är SACWF en plats för medvetengörande där hemsjukvårdare kan samverka i solidaritet med varandra. Forumet, med sina drygt 3500 medlemmar, är en plats för att politisera vård- och omsorgsarbetet och som belyser bördan av det obetalda omsorgsarbetet i hemmet ur ett feministiskt perspektiv.

Hemsjukvårdarnas National Leadership Meeting i Kapstaden, 2021. Foto: Hope Khoza

Effekten är uppenbar. Enligt hemsjukvårdarna själva har deras självkänsla stärkts, liksom viljan och beslutsamheten att göra motstånd mot nuvarande strukturer och orättvisor. De har hittat sin röst och börjat utmana makten. SACWF har synliggjort hemsjukvårdarnas frågor och fortsätter att spela en viktig roll för att hålla kvar deras frågor på agendan. Detta tydliggjordes 2019 då SACWF anordnade ett möte i Bloemfontein som samlade hemsjukvårdare från alla nio provinser för att diskutera utmaningar och fira påverkansarbetets framgångar. Mötet blev en plattform för att engagera det nationella hälsodepartementet, departementet för social utveckling, fackföreningar och icke-statliga organisationer. Med SACWF som kanal har hemsjukvårdarna nu krävt ett officiellt erkännande av den sydafrikanska staten, liksom krav på fast anställning, lämplig ersättning, respekt och ordentliga arbetsvillkor. Slutmålet för SACWF är även att säkerställa kvalitet och standardiserade hälsovårdssystem för miljontals människor.  

Ett liknande forum är Gauteng Community Health Care Forum (GCHWF), som sedan 2015 jobbat hårt för hemsjukvårdares rättigheter i Sydafrikas folkrikaste och mest tätbefolkade provins Gauteng. Covid-19-pandemin slog hårt mot Sydafrika, och främst mot städer med utbredd fattigdom. Flera studier visar att svarta kvinnor som lever i fattigdom drabbades allra hårdast av pandemins socio-ekonomiska och hälsorelaterade konsekvenser. Ändå fortsatte de sin omvårdnad av barn och familj, liksom kampen för överlevnad, allt medan det genusrelaterade våldet ökade. Pandemin synliggjorde även strukturer som tidigare tagits för givna; att det är de kvinnliga hemsjukvårdarna som säkerställer att människor i marginaliserade samhällen kan skydda sig mot Covid-19, att behandlingen av hiv, tuberkulos och diabetes fortgår, och att boenden förblir tillgängliga för människor som har utsatts för genusrelaterat våld. Dessa hemsjukvårdare var nyckelpersoner för den sydafrikanska regeringens pandemihantering. Mitt under Sydafrikas hårda nedstängning och höga infektionstal skickades dessa kvinnor till ”fronten” utan förberedelser, utan adekvata munskydd och annan skyddsutrustning och utan ordentlig betalning.  

I juli 2020 fick de upprättelse. Hälsodepartementet i Gauteng tillkännagav att provinsens runt 8500 hemsjukvårdare skulle bli erbjudna permanenta jobb.  Beslutet har förändrat hemsjukvårdarnas liv fundamentalt. Deras lön har mer än fördubblats, de täcks av sjukförsäkring, de har rätt till ledighet och betald mammaledighet och andra rättigheter som borde vara självklara! 

Men kampen är inte slut än. Mycket arbete återstår för de återstående 50 000 kvinnliga hemsjukvårdare i Sydafrikas övriga åtta provinser som inte har fått fast anställning av sin provinsregering, utan står kontraktslösa. SACWF fortsätter att kämpa och arbetar för närvarande tillsammans med Gautengs hemsjukvårdare, fackföreningar och andra forum för att driva på för att segern i Gauteng ska erkännas nationellt. Afrikagrupperna stöttar hemsjukvårdarnas kamp direkt genom SACWF. Dessutom stöttar våra partnerorganisationer ILRIG och Khanya College hemsjukvårdarnas organisering.  

Bildtext: Fackmedlemmar i National Education, Health and Allied Workers’ Union (NEHAWU) från South African Care Workers Forum (SACWF) under en protest för bättre löner i Östra Kapprovinsen, Sydafrika, 2020. Foto: Hope Khoza.

Källor: 
Stöd care workers – Afrikagrupperna Från hemsjukvårdare till undersköterska | Globalportalen
PDF: The rise of a movement Towards: Health care for all Away from: Unpaid female labour Andrews, D., Timm, S. and Paremoer, L. (2020). Community Health Workers: Nothing About Us Without Us. Johannesburg: Afrikagrupperna. JBF2020 ONLINE LAUNCH: VICTORY CELEBRATION OF GAUTENG COMMUNITY HEALTHCARE WORKERS! https://jozibookfair.org.za/jbf2020-online-launch-victory-celebration-of-gauteng-community-health-care-workers/ Medico International, “Essential.”, 2021: https://www.medico.de/en/essential-18215  

Stötta kampen för en rättvis värld!

Scanna koden nedan i din Swish-app för att enkelt skänka en gåva till Afrikagrupperna. Du kan förstås också skriva in Swish-numret manuellt.

STÖD OSS