Stöd care workers - Afrikagrupperna

Viktigt arbete som tas för givet

Ntombethemba Maduna, nationell ordförande för
South African Care Workers Forum, besöker en patient i sitt hem.

SYDAFRIKAS SJUKVÅRD SKA INTE BYGGA PÅ GRATISARBETE

Community Health Workers (CHWs) utför en rad olika vårdinsatser och betraktas vanligtvis som en del av den primära hälso- och sjukvården. Trots den viktiga roll som CHWs spelar för att främja hälsa och välbefinnande, har de själva en svår arbetsmiljö. Deras arbete är riskfyllt, undervärderat och osäkert. De är ofta utsatta för våld och betalas oanständiga löner, eller arbetar utan någon ersättning alls.

I Khayelitsha, den största informella bosättningen i Västra Kapprovinsen, kämpar människor varje dag för att få livet att gå ihop. Området är oerhört utsatt och saknar tillgång till basal service. Det finns ingen ordentlig sjukvård trots att det är en grundläggande mänsklig rättighet. Patienterna är helt beroende av lokala hälsovårdsarbetare.

HOPPFULLA OM BÅDE ERKÄNNANDE OCH ERSÄTTNING

Sedan 2018 pågår en process kring hur Afrikagrupperna kan stödja organiseringen och rörelsen direkt. I den processen ingår att skapa plattformar och underlätta möten för CHWs.

Genom att skapa rörelsen South African Care Workers Forum, SACWF, har utsikterna förbättrats. Afrikagrupperna har stöttat dem från start och möjliggjort att de kunnat dokumentera sitt arbete i en handbok som resulterat i banbrytande rapporten ”Community Health Workers – Nothing About Us Without us”. Såvitt vi vet har inget liknande gjorts om CHWs situation tidigare.

Vi hoppas också att rapporten och metoden som använts kommer att inspirera till ytterligare forskning om det osynliga arbete som CHW gör för att bygga ett hälsosamt samhälle i Sydafrika och på andra håll.

Läs rapporten

(11 Mb)

FÅ SLUT PÅ GRATISARBETET

Du kan stötta oss i kampen för rättvisa åt de lokala hälsovårdsarbetarna i Sydafrika som varje dag står på frontlinjen. Bidra till deras kamp för rättvis kompensering och arbetsvillkor!

» Bidra till juridiskt stöd via människorättsadvokater
» Bidra till CHWs och liknande rörelsers organisering
» Stötta det viktiga arbetet som CHWs utför i regionen

STÖD OSS