Community Health Workers - Afrikagrupperna

Community Health Workers

Afrikagruppernas har stöttat Community Health Workers (CHWs) i mer än 10 år, genom flera partnerorganisationer i Sydafrika, Namibia, Moçambique och Zimbabwe. CHWs utgör basen för primärhälsovården i många delar av världen.

  • Moçambique

  • Namibia

  • Sydafrika

  • Zimbabwe

Community Health Workers

Afrikagruppernas har stöttat Community Health Workers (CHWs) i mer än 10 år, genom flera partnerorganisationer i Sydafrika, Namibia, Moçambique och Zimbabwe. CHWs utgör basen för primärhälsovården i många delar av världen. Och över hela världen finns det fundamentala, politiska skillnader i hur man bemöter denna yrkesgrupp. En kan säga att de många gånger befinner sig i en gråzon mellan den informella och formella ekonomin, en arbetskraft som ofta tas för given.

CHWs utför en rad olika vårdinsatser och betraktas vanligtvis som en del av den primära hälso- och sjukvården. Trots den viktiga roll som CHWs spelar för att främja hälsa och välbefinnande, har de själva en svår arbetsmiljö. Deras arbete är riskfyllt, undervärderat och osäkert. De är ofta utsatta för våld och betalas oanständiga löner, eller arbetar utan någon ersättning alls.

Sedan 2018 pågår en process kring hur Afrikagrupperna kan stödja organiseringen och rörelsen direkt. I den processen ingår att skapa plattformar och underlätta möten för CHWs, bland annat genom South African Care Workers Forum och Zimbabwe Care Workers Association.

Afrikagrupperna har även möjliggjort framtagandet av en banbrytande rapport om situtionen för Community Health Workers (CHW) i Sydafrika. Såvitt vi vet har inget liknande gjorts om CHWs situation tidigare. Två forskare från Feminist Research Collective fick i uppdrag att dokumentera CHWs röster, de utmaningar de möter varje dag och deras kamp för erkännande och bättre arbetsvillkor. Som ett resultat av detta dokumentationsprojekt publicerades en rapport 2020: Community Health Workers – Nothing About Us Without us. Vi hoppas att rapporten kan hjälpa CHW i deras politiska kamp och stärka deras mobilisering. Vi hoppas också att rapporten och metoden som använts kommer att inspirera till ytterligare forskning om det osynliga arbete som CHW gör för att bygga ett hälsosamt samhälle i Sydafrika och på andra håll.

Ladda ned och läs rapporten

Nothing about us without us

Community Health Workers – Rapport 2020

(11 Mb)

Ntombuzuko var en av de 100 första som fick ARV-behandling, dvs bromsmedicin mot hiv i Sydafrika. Men det var inte lätt för familjen att acceptera henne som hivpositiv. "Hiv har gjort mig till en ledare och män har svårt för starka kvinnor" säger hon och har egna erfarenheter av det. Hennes äktenskap föll offer för könsbaserat våld. Nu är hon en stark aktivist inom Wellness Foundation, partnerorganisation till Afrikagrupperna i Sydafrika

Loyiso har alltid beundrat sin mamma. När han knivhögg en annan man på fyllan som ung kände han det som om han förstört hennes liv. Han gick med i Treatment Action Campaign, TAC. Där växte han som människa och får verktyg att hantera verkligheten och sluta slå andra. Han har valt att bli en bra pappa och make och sprida budskapet till andra att ta hand om varandra. "Kvinnornas arbete måste erkännas och betalas. Vårdgivare måste få rimliga villkor så de kan ta hand om sig och sina familjer!"

STÖD OSS