Feminist Participatory Action Research - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-09-25

Partnermöte om Feminist Participatory Action Research

I slutet av augusti samlades 25 personer från Afrikagruppernas partnerorganisationer för en digital diskussion om feministisk deltagande aktionsforskning (FPAR). Tchenguita från Ondjango Feminista och Winnet Shamuyarira från WoMin presenterade sina erfarenheter på temat.

Deltagande aktionsforskare menar att de som mest systematiskt har blivit utestängda eller förtryckta bär på en specifik och avslöjande kunskap om historien, konsekvenserna och sprickorna i orättvisa sociala strukturer. FPAR möjliggör en kritisk förståelse av kvinnors många perspektiv och syftar till inkludering, deltagande, handling och social förändring. Syftet är att förändra maktförhållanden och förbättra kvinnors liv, både individuellt och kollektivt. Feministisk deltagande aktionsforskning ifrågasätter i grunden vem som har makten att generera ny kunskap och nytänkande. De är kvinnorna själva som genomför forskningen, och som tillåts att själva definiera vilken typ av handlingar de behöver för att åstadkomma positiv förändring i sina liv.

Genom FPAR delar deltagarna med sig av sina erfarenheter och perspektiv på SRHR-frågor. Eftersom målgruppen involveras i alla stadier av forskningsprocessen säkerställs att målgruppens specifika behov, utmaningar och erfarenheter inkluderas. Genom att aktivt engagera kvinnor och icke-binära blir forskningen mer relevant och korrekt. Detta gör det möjligt att identifiera faktorer som hindrar tillgången till SRHR-tjänster, information och rättigheter. Dessutom kan deltagarna föreslå och samskapa lösningar som är kontextuellt relevanta, vilket säkerställer att insatser inte påtvingas utifrån. Detta tillvägagångssätt ökar sannolikheten för att insatser blir väl mottagna och effektiva. Processen bygger deltagarnas förmåga att kritiskt analysera sina egna situationer, kommunicera sina behov och förespråka förändring. Denna egenmakt kan även främja pågående aktivism och påverkansarbete.

Verktyg för reformarbete

Data och insikter som genereras genom FPAR kan användas för att förespråka policyändringar och reformer som förbättrar SRHR-tillgång och rättigheter. Eftersom FPAR involverar dem som direkt berörs av dessa frågor, väger deras röster och erfarenheter tyngre i politiska diskussioner.

FPAR inser att erfarenheter av SRHR formas av flera faktorer. Det möjliggör en intersektionell analys, som erkänner hur ras, klass, sexualitet, ålder och andra identiteter förutom kön påverkar tillgången till, och upplevelsen av, SRHR. Denna förståelse hjälper till att skapa mer inkluderande och effektiva insatser.

Ondjango Feministas och WoMins erfarenheter

Ondjango Feminista har omedvetet använt sig av FPAR. Ett exempel är i arbetet för avkriminalisering av abort, där de involverade lokalsamhällets kvinnor i diskussionen om deras problem. Även i framtagandet av deras årliga rapport kring kvinnors situation i Angola. Den första TUBA!, som lanserades 2017, var helt tillägnad sexuella och reproduktiva rättigheter. Den innehåller artiklar som bland annat baseras på intervjuer från specifika grannskap om kvinnors tillgång till preventivmedel.2021 års utgåva handlar om obstetriskt våld, där flera kvinnor deltog, vissa samarbetade med rapporter, andra med datainsamling.

WoMin har använt FPAR sedan organisationen startade och menar att det är grunden för att bygga feministiska rörelser. Winnet menar att FPAR tillåter de kvinnor som marginaliseras allra mest att äga processen och inte se sig själva som subjekt utan som aktiva agenter för sin verklighet.

FPAR är en metod som kan använda många olika verktyg inklusive fokusgruppsdiskussioner, drama, bild och form etc, centralt är att de mest drabbade personerna ska leda processen. I relation till SRHR blir det ett verktyg som kan användas för att säkerställa att de röster som marginaliseras mest får definiera vad deras problem är och vilka åtgärder som krävs.

Tchenguita från Ondjango Feminista och Winnet Shamuyarira från WoMin
STÖD OSS