Partnermöte i Johannesburg - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-09-12

Lyckat partnermöte i Johannesburg

Det hade gått 5 år sedan Afrikagrupperna stod värd för ett fysiskt möte mellan partnerorganisationer i södra Afrika, vilket gjorde mötet som arrangerades i juni i år extra spännande för oss som organisation såväl som vårt partnernätverk.

Den 5–6 juni samlades 22 representanter från partner och 10 personer från Afrikagrupperna på Birchwood Conference Centre i Johannesburg. Syftet med mötet var att ge ett utrymme för reflektion, strategiläggning och förstärkning av solidariteten. Det fungerade även som ett utrymme för partnerorganisationer och Afrikagrupperna att ansluta och återansluta. Under denna tid delade vi på Afrikagrupperna med oss av vår resultatram och strategi. Plattformen möjliggjorde en förbättring av den kollektiva beslutsamheten och svaren, samt ökade kunskap och kompetens om miljö och klimaträttvisa.

Partnerorgansationerna uppskattade de delade insikterna om den politiska kontexten i Sverige i relation till utvecklingssamarbete och Sida, som presenterades av Jenny Nilsson, vår internationella programchef. Detta gav möjligheter för partner att reflektera över behovet av att förenas, skapa utrymmen för samarbete och arbeta mer solidariskt med varandra. I klimat- och miljökartläggningen är det värt att lyfta fram att alla Afrikagruppernas samarbetspartners arbetar med sina intressenter på ett ömsesidigt respektfullt sätt med starka solidaritetsband och de tillämpar i varierande grad en emancipatorisk praxis. Denna kritiska massa av transformativa partnerorganisationer, formationer och rörelser, fortsätter att upprätthålla en hög grad av hopp och positivitet för sin framtid, trots de växande nivåerna av dysterhet runt dem och omvärlden. Detta måste firas och bekräftas och deras ansträngningar bör lyftas kontinuerligt.

Bakre raden (vänster till höger): Santos Simione, Anna Glover, Sylvia Masoka, Dale Mckinley, Daniel Ribeiro, Bridget Masikati, Avena Jacklin, Toni Hancox, Ntando Ndlovu, Telma Alegre, Aly Lala, Jose Adalima. Mellersta raden (vänster till höger): Celso Domingos, Brian Adams, David Ntseng, Anna Ushamba, Michael Akuupa, Dean van Rooy, Flavian Rhode, Alpheus Musendo, Sheila Rafi, Norah Mlondobozi, Viviene Mento-Lalu, Asanda Sandi, Maria van Driel, Nelson Chemane, Liz Frank, Lena Woiso.
Främre raden (vänster till höger): Gloria Jimwaga, Jenny Nilsson, Chengeto Muzira, Luis Muchanga, Boel Johnsson, Carlos Cambuta. Foto: Hope Khoza
STÖD OSS