Rural Women's Assembly - Afrikagrupperna

Rural Women’s Assembly

Trots att kvinnliga småbönder producerar majoriteten av maten i södra Afrika har de begränsade rättigheter. RWA (Rural Women’s Assembly) arbetar för att stärka kvinnliga småbönders rättigheter och röster.

  • Sydafrika

Rural Women’s Assembly – Främjar kvinnliga småbönders rättigheter

Bakgrund

Trots att kvinnan ofta är den som odlar och skördar mat är hennes rättigheter till mark begränsade. Kvinnans närmsta man, det kan vara make, pappa eller bror, tillhandahåller för det mesta markrättigheterna. Därmed riskerar kvinnan att vid mannens död förskjutas från det land som hon tidigare brukat. Utländska företag och investerare använder mark- och naturresurser för egen vinning där farliga ämnen från gruvindustrin förstör miljön för lokalbefolkningen. Bristen på tillgång till mark skapar beroende, matosäkerhet, och fattigdom där kvinnor drabbas hårdast.

Verksamhetsbeskrivning

RWA är ett regionalt nätverk som arbetar för kvinnliga småbönders rättigheter till mark, vatten och matsuveränitet. Verksamheten bedrivs genom lobbyverksamma evenemang och aktiviteter både på nationell och internationell nivå. Det anordnas även utbildningar och workshop där kvinnorna kan dela med sig av och skapa ny kunskap. Visionen är att kvinnliga småbönder ska få sina röster hörda i beslut som rör deras liv.

Elsi Sauls utbildar för att sprida och bevara kunskap

Elsi Sauls arbetar aktivt med att bevara lokala fröer i Sydafrika. Genom stöd från RWA kan hon fortsätta med sin verksamhet och föreläsa om fröer. Hon berättar:
– Jag har hållit kurser om hur man kan spara fröer, och hur man kan bli självförsörjande på liten yta. Vi är en grupp från närliggande byar som utbildats för att sprida dessa kunskaper till våra grannar och vänner.

STÖD OSS