Rural Women's Assembly - Afrikagrupperna

Rural Women’s Assembly

Rural Women's Assembly (RWA) är ett organiserat nätverk som arbetar för kvinnliga jordbrukares rättigheter till mark, vatten och matsuveränitet i tio länder i södra Afrika, även kallat SADC-regionen. RWA bildades för tio år sedan för att ge landsbygdskvinnor en röst och stödja deras kamp för rättigheter och gemensamma naturresurser. 

  • Sydafrika

Rural Women’s Assembly

Bakgrund

Rural Women Assembly (RWA) är ett organiserat nätverk som arbetar för kvinnliga jordbrukares rättigheter till mark, vatten och matsuveränitet i tio länder i södra Afrika, även kallat SADC-regionen. RWA bildades för tio år sedan för att ge landsbygdskvinnor en röst och stödja deras kamp för rättigheter och gemensamma naturresurser. 

Kvinnor på landsbygden drabbades hårt av den globala livsmedelskrisen 2007, vilket orsakade ekonomisk instabilitet och stor oro i samhällen. Patriarkatet har också lett till att kvinnor har haft svårt att få tillgång till mark, som är en viktig naturresurs för livsmedelsproduktion. På grund av den nuvarande klimatkrisen och svårigheterna med att skydda frön blir RWA:s arbete alltmer vitalt, då dem är emot multinationella företaget som försöker ta över småbrukares frön och inhemska frön så att de kan sälja sina egna istället. 

Verksamhet

RWA är ett regionalt nätverk som arbetar för kvinnliga småbönders rättigheter till mark, vatten och matsuveränitet.

RWA driver ett påverkansarbete som löper parallellt med möten, evenemang och aktiviteter på nationell, regional (SADC-regionen) och internationell nivå. Detta arbete är viktigt för att stärka rösten för kvinnliga småbönder och göra deras åsikter hörda i beslut som påverkar deras liv.  

 Mark som en naturresurs är inte alltid tillgänglig för alla, särskilt kvinnor, men ändå ofta är de producenter av mat. RWA kämpar för att markrättigheter ska respekteras och att kvinnor ska ha samma tillgång till mark som män. Genom träning och workshops får kvinnorna möjlighet att dela med sig av sin kunskap och lära sig nya färdigheter för att öka sin självständighet och produktion av mat. 

 RWA har också en feministisk skola som syftar till att höja medvetenheten hos kvinnor om patriarkatet och effekterna av klimatförändringar för kvinnor. Genom att skapa medvetenhet om dessa frågor kan kvinnorna bli mer medvetna om sina rättigheter och arbeta tillsammans för att skapa förändring. 

Aktiviteter

  1. RWA mobiliserar kvinnor på landsbygden i SADC-regionen för att kritiskt engagera sina regeringar och förändra globala styrningsstrukturer för livsmedel, jordbruk, utsäde, klimaträttvisa och markpolitiska ramar.  
  1. Dem arbetar med utvecklingen av kampanjer som syftar till att skydda de frösystem som förvaltas av jordbrukarna, mot en kommersialisering av naturen och en privatisering av gemensamma tillgångar.  
  1. Nätverket deltar i publika rum, särskilt utrymmen som kan främja landsbygdskvinnors intressen för att motverka rasism, patriarkat, främlingsfientlighet och våld mot kvinnor och barn.  
  1. Arbetar med genusbaserat våld och kräver att detta ska upphöra.  
  1. Skapar medvetenhet om FN:s deklaration om rättigheter för bönder och andra människor som arbetar på landsbygden.  
  1. Utbildar av medlemmar i samhället i agroekologiska metoder, kvinnors markrättigheter och klimaträttvisa. 

Besök RWAs hemsida för mer information om deras verksamhet:
https://ruralwomensassembly.wordpress.com/

STÖD OSS