Corporate capture på COP26 - Afrikagrupperna

Håller fossilföretag på att ta över klimatförhandlingarna?

Tillgången till årets klimatmöte COP26 kritiserades för att vara ojämlik. Ett antal restriktioner kring vaccinering och karantän har drabbat urfolk och representanter för civilsamhällesorganisationer i länder i syd extra hårt. Det resulterade i att många av dem som drabbas värst av klimatförändringarna uteblev från förhandlingsrummet. Samtidigt fick flera hundra (503 sedan 2010) fossilbränslelobbyister fått tillträde till klimatmötet. Det handlar alltså om representanter från olje-, kol-, och gasbolag. Fossilbranschens representation var dubbelt så stor som urfolkens officiella delegation och större än delegationerna för de åtta värst drabbade länderna sammanlagt, däribland Moçambique.

Fossilbranschens representation var dubbelt så stor som urfolkens officiella delegation och större än delegationerna för de 8 värst drabbade länderna sammanlagt

Det tog dock inte stopp där. Fossilbranschen har lagt miljarder (250 miljoner euro) på att lobba gentemot EU och har de senaste åren haft hundratals möten (327 möten sen 2014) med högt uppsatta tjänstemän i EU-kommissionen i Bryssel för att fördröja, försvaga och sabotera klimatåtgärder. Föga förvånande har fossilbranschens budskap smugit sig in i EU:s monter och sidoevenemang på COP 26. Flera av seminarierna arrangerades i samarbete med storjättar inom fossilindustrin eller deras lobbygrupper. Att fossilbranschens närvaro på klimatmötet handlar om att rädda sina vinster, snarare än människor och miljö går knappast att ifrågasätta. Frågan är om olje-, kol- och gasföretagen har tagit över beslutsprocessen kring mänsklighetens kanske viktigaste fråga?

Fossilbranschen har lagt miljarder (250 miljoner euro) på att lobba gentemot EU och har de senaste åren haft hundratals möten med högt uppsatta tjänstemän i EU-kommissionen i Bryssel för att fördröja, försvaga och sabotera klimatåtgärder.

Flera av Afrikagruppernas partnerorganisationer arrangerade genom Africa Climate Justice ett eget alternativt klimatmöte i år eftersom de upplever att deras röster inte hörts på de officiella klimatmötena. På det alternativa mötet ”African People’s Counter COP (APCC) 2021” togs ett medskick till afrikanska regeringarna fram som uppmanade dem att gå in i COP 26-förhandlingarna och driva de afrikanska folkens och planetens intresse. I dokumentet listades ett antal åtgärder som skulle innebära en systemförändring och bidra till klimaträttvisa. Åtgärder som inte fanns med på dagordningen på FN:s klimatmöten där företagen har tillträde. Läs mer om det alternativa klimatmötet och kraven som kom ut ur det nedan.

Africa Peoples Agreement on climate

(557 Kb)
Foto Matt Palmer
STÖD OSS