Idag släpps årets upplaga av Barometern: Regeringen får underkänt i globala rättvisefrågor  - Afrikagrupperna %

Nyhet 2024-06-13

Idag släpps årets upplaga av Barometern: Regeringen får underkänt i globala rättvisefrågor 

Regeringen gör inte vad som krävs för att uppnå en rättvis och hållbar global utveckling – trots att de är bundna att göra det genom både EU, FN och den svenska riksdagen. Afrikagrupperna har tillsammans med över 20 organisationer granskat 24 politikområden inom jämställdhet, fred och säkerhet, klimat och miljö, företags ansvar för mänskliga rättigheter, utvecklingsfinansiering, och internationell handel. Granskningen visar att på enbart ett område har regeringen bidragit positivt. På övriga områden har politiken verkat negativt, eller inte alls.  

I samarbete med CONCORD Sverige presenteras idag Barometer 2024 som är civilsamhällets granskning av hur väl regeringen lever upp till riksdagens beslut från år 2020 om att Sverige ska genomföra de 17 Globala målen i Agenda 2030. Barometern ger 90 rekommendationer för hur Sveriges regering kan stärka politiken för att nå målet för en hållbar och rättvis värld. 

Afrikagrupperna har bidragit med underlag och rekommendationer till fyra kapitel som berör våra policyområden:

  • Kapitel: Företags ansvar för MR, miljö & klimat (Lagstiftning om företags ansvar för MR, miljö & klimat & Statliga bolag och AP-fonderna)
  • Kapitel: Handel (Handelspolitik)
  • Kapitel: Miljö- och klimaträttvisa (FN-förhandlingar om klimat och miljö, Finansiering till klimat och biologisk mångfald, Rättvist deltagande och inkludering i den globala omställningen & Ambitionsnivån i den nationella miljö- och klimatpolitiken)
  • Kapitel: Jämställdhet (SRHR och Ekonomisk egenmakt) 

In och läs rapporten i sin helhet! Afrikagrupperna kommer under närmaste veckorna göra nedslag i rapporten kring våra tematiska frågor och politiska rekommendationer! Häng med!

Läs rapporten här!

Stötta kampen för en rättvis värld!

Scanna koden nedan i din Swish-app för att enkelt skänka en gåva till Afrikagrupperna. Du kan förstås också skriva in Swish-numret manuellt.

STÖD OSS