“We are the Guardians of Seed, Land, and Life” - Afrikagrupperna %

Nyhet 2024-04-18

“We are the Guardians of Seed, Land, and Life.”

Den 2 maj kommer Afrikagrupperna ha en exklusiv fotoinstallation med vår partnerorganisation Rural Women´s Assembly på Fotografiska i Stockholm. Här kan ni läsa mer om RWA’s arbete och varför vi måste transformera det globala livsmedelssystemet.

Rural Women’s Assembly (RWA) är en kvinnlig social rörelse som arbetar för kvinnliga jordbrukares rättigheter till mark, vatten och matsuveränitet i 16 länder i södra Afrika, även kallat SADC-regionen (Southern African Development Community). Idag har de över 180 000 medlemmar. RWA driver påverkansarbete för att engagera sina politiker och förändra globala styrningsstrukturer för livsmedel, jordbruk, utsäde, klimaträttvisa och markpolitiska ramar. 

Dagens livsmedelssystem är orättvist och förödande för miljö och klimat  
I vårt nuvarande livsmedelssystem förvaltas 75% av den globala jordbruksförsörjningen av småskaliga (oftast kvinnliga) bönder, men på grund av patriarkala strukturer och den globala marknaden har de sällan ägandeskap över den mark som de förvaltar på samma sätt som män har. Därmed påverkas kvinnornas sociala och ekonomiska trygghet.  

Ett fåtal transnationella företag styr frömarknaden och bestämmer i stor utsträckning vilka fröer som får säljas vilket på så sätt avgör vilken mat vi konsumenter har tillgång till samt vilken mat vi äter. Fröerna är dessutom i stor utsträckning genmodifierade (GMO) eller hybridfröer. Dessa kräver införskaffande av ytterligare insatsvaror, såsom kemiska gödselmedel och bekämpningsmedel, vilket vid intensivt bruk ger förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden.  

Majoriteten av fröerna som de transnationella företagen säljer är även patenterade, dvs ägs av företagen. När bonden skördat de patenterade fröerna får de inte spara (som sällan går när de är förädlade), dela eller sälja dem vidare eftersom de ägs av företagen. Detta leder till ett beroende av de transnationella företagen eftersom bönderna måste köpa nya fröer och insatsvaror inför varje skörd, vilket också ökar risken att hamna i skuld. Detta minimerar självbestämmandet för kvinnliga, småskaliga bönder och därmed även deras möjlighet att uppnå matsuveränitet.  

Thoko Dlamini och Lonhanhla Mthethwa. Mbeka, Shiselweni Region, eSwatini. Foto: RWA. 

RWA förespråkar lagring och spridning av fröer genom fröbanker 
Det är mot denna bakgrund som RWA och andra sociala rörelser arbetar med lagring och spridning av lokala fröer som inte är förädlade genom fröbanker. Det stärker kvinnliga jordbrukare samtidigt som hushållens försörjningsmöjligheter upprätthålls på ett hälsosamt och hållbart sätt. RWA arbetar även med kampanjer som syftar till att skydda de frösystem som förvaltas av jordbrukarna, som en motpol till den kommersialisering och privatisering som sker av gemensamma naturresurser. De driver även en feministisk skola där kvinnorna bland annat har möjlighet att delta i workshops där de kan dela kunskap och utveckla sina färdigheter, detta för att öka sin självständighet.  

RWA:s arbete är centralt för att uppnå klimaträttvisa  
De som bidragit minst till klimatförändringarna är de som får betala det högsta priset. För att uppnå klimaträttvisa måste det globala livsmedelssystemet transformeras och maktstrukturerna bli rättvisa. RWA genomförde 2021 en studie som belyste vikten av frösparare eller ”de som håller upp mer än halva himlen”. Med lokal kunskap om mark och fröer och möjligheten till att spara, dela och så om fröer kunde studien visa hur detta bevarar den biologiska mångfalden i de berörda områdena eftersom utrotningshotade fröarter kunde räddas. Resultatet visade också på vikten av de kvinnliga, småskaliga bönderna i denna process som länge varit beskyddare av fröer, land och vatten och är därför en central del i arbetet för klimaträttvisa. 

 

STÖD OSS