Hur många "nej" krävs det för att bygga en damm? - Afrikagrupperna %

Nyhet 2023-12-19

Hur många ”nej” krävs det för att bygga en damm?

Den 13 december 2023 undertecknade den moçambikiska regeringen och företagen Electricidade de Moçambique (EDM), Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), Électricité de France, TotalEnergies och Sumitomo ett partnerskapsavtal för byggandet av vattenkraftsdammen Mphanda Nkuwa vid Zambezifloden. Avtalet undertecknades utan någon som helst konsultation med lokalbefolkningen. Trots att moçambikisk lag stipulerar att så måste ske.

Justiça Ambientals video visar en annan sida av projektet

Samma dag som avtalet undertecknades med pompa och ståt på ett lyxhotell i Maputo, i närvaro av Moçambiques president och bland andra Frankrikes och Japans ambassadörer, så publicerade vår partnerorganisation Justiça Ambiental en video som visar en annan sida av projektet. Videon innehåller vittnesmål från personer i samhällena Marara, Chiúta och Cahora Bassa som ifrågasatt projektet eller som stått upp för sina rättigheter.

Justiça Ambientals video: How many ”no’s” does it take to build a dam? Repression of communities – Mphanda Nkuwa

Ändra fokus från grön omställning till rättvis omställning

Videon belyser tydligt den skeva maktdynamiken mellan de politiska och ekonomiska eliter som kommer att tjäna på projektet och lokalbefolkningen som drabbas negativt. Den nykoloniala naturen är uppenbar: människor tvingas bort från sitt land eftersom det finns värdefulla resurser där att exploatera – och exportera!

Mphanda Nkuwa är ett tydligt exempel på hur megaprojekt som lanseras under parollen ”grön omställning” inte automatiskt bidrar till hållbar utveckling. Det är dags att flytta fokus från ”grön omställning” till ”rättvis omställning”. Vi måste ställa kritiska frågor som: vem gynnas av projektet? Vilka negativa konsekvenser följer med projektet? Vem eller vilka kommer att drabbas?

Kampen för rättvis fördelning av makt & resurser fortsätter

Trots förtryck så fortsätter lokalbefolkningen i Moçambique att organisera sig för sina rättigheter, med stöd av Justiça Ambiental. Budskapen är tydliga:

  • Nothing on our land without our free, prior and informed consent.
  • NO to Mphanda Nkuwa!

Stötta kampen för rätten att säga Nej!

Scanna koden nedan i din Swish-app för att enkelt skänka en gåva till Afrikagrupperna. Du kan förstås också skriva in Swish-numret manuellt.

STÖD OSS