Världsaidsdagen - 1 december - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-12-01

Världsaidsdagen – 1 december

Världsaidsdagen är en internationell minnesdag för alla som dött i aids. Det är också en dag för att uppmärksamma och visa stöd för alla som lever med hiv idag.

Bristande jämställdhet, och skadliga genusnormer gör det svårare att få ett slut på aidsepidemin. Att eliminera hivrelaterade ojämlikheter – att nå de som har lämnats utanför och ta itu med de grundläggande orsakerna till sårbarhet och utanförskap – kommer att kräva ytterligare resurser och förändrade arbetssätt. Bara om vi uppbådar viljan att mobilisera dessa resurser kommer vi att kunna få ett slut på aids, menar UNAIDS. Vi håller med.

Afrikagrupperna har tillsammans med våra partnerorganisationer i södra Afrika arbetat med hiv med utgångspunkt i jämställdhet och sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter i 20 år. I Sverige är Göteborgs Afrikagrupp med i World AIDS Day-nätverket som driver Hivplus som ett sätt att kommunicera kunskap om hiv. Nätverket består av både frivilligorganisationer och offentliga aktörer som arbetar med hiv. Den samlade kompetensen är uppbyggd av olika expertkunskaper och perspektiv. De arbetar normmedvetet och rättighetsbaserat för att minska diskriminering och exkludering av personer som lever med hiv.

Undetectable = Untransmittable

Visste du att med effektiv behandling kan hiv inte överföras vid sex? Med effektiv behandling blir mängden hiv omätbar – du blir undetectable. Då kan du inte överföra hiv sexuellt till någon annan, oavsett kondom – det är untransmittable.

Forskningen har ställt frågan om överföringsrisk bortom all tvivel. Med effektiv behandling finns det ingen risk att hiv överförs – ”it is very clear that the risk is zero” säger professor Alison Rodger som står bakom Partner 2-studien som publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet 2019. Hon kallar resultaten för fantastiska: ”This very much puts this issue to bed.”

Nu gäller det att fortsätta kämpa för att minska stigma och fördomar kring hiv och att alla som är i behov av behandling, får behandling. Oavsett vem du är, var i världen du bor, eller hur gammal du är.

STÖD OSS