Högnivåmöte om SRHR i EU - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-09-21

Högnivåmöte i EU om Sexuella & Reproduktiva Rättigheter

Den 28 september, på den internationella aborträttsdagen, hålls ett för EU unikt högnivåmöte om sexuella och reproduktiva rättigheter i Zaragoza, Spanien. Temat är “The effective Guarantee of Sexual and Reproductive Rights in Europe” och Afrikagrupperna har skrivit under en deklaration från civilsamhället som uppmanar till handling!

Vi är många som tillsammans uppmanar EU:s ledare att göra starka åtaganden för att stödja det fullständiga förverkligandet av SRHR, inklusive rätten till abort, i EU. Läs hela deklarationen här

Afrikagrupperna skriver under deklarationen eftersom SRHR är mänskliga rättigheter. Sexuella och reproduktiva rättigheter är grundläggande förutsättningar för att förverkliga jämställdhet, rätten att leva fritt från våld och är förstås helt avgörande för hälsan. SRHR är också en väsentlig byggsten för både demokrati och rättsstatsprincipen. Trots detta förnekas alltför många, både i EU och globalt, dessa rättigheter – särskilt flickor, kvinnor och hbtqi-personer i all sin mångfald.

Först när människor har tillgång till preventivmedel, omfattande sexualundervisning, säker abort och makten att bestämma över sina egna liv och kroppar, kan de aktivt delta i den sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen i sina samhällen. Tillgång till, och respekt för, SRHR är därför en förutsättning för en rad andra mänskliga rättigheter och för hållbar utveckling i alla regioner i världen.

Inför högnivåkonferensen, som anordnas inom ramen för det spanska ordförandeskapet i EU:s råd, uppmanar de undertecknande organisationerna EU:s medlemsstater att ta ställning och göra konkreta åtaganden för försvaret av EU:s värderingar, där sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en självklar del.

Här är några av de konkreta uppmaningarna:

• Bekräfta i en politisk deklaration på hög nivå att SRHR är del av kärnan i grundläggande EU-värderingar, som mänskliga rättigheter, och att de utgör en förutsättning för jämställdhet, hälsa, frihet och demokrati.

• Stöd införandet av rätten till abort i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

• Använd befintliga mekanismer eller upprätta en för att övervaka och otvetydigt fördöma alla bakåtsträvande åtgärder för SRHR och jämställdhet vidtagna av EU:s medlemsstater, i starkast möjliga termer och på högsta politiska nivå.

• Främja en feministisk utrikespolitik för EU som inkluderar SRHR.

• Åta sig att ta bort alla hinder för att realisera SRHR, och vidta nödvändiga åtgärder för att garantera tillgång till hela utbudet av SRHR för alla, med fokus på dem som marginaliseras mest.

• Ge alla ungdomar en evidensbaserad allsidig sexualundervisning för att de själva ska kunna bestämma fritt och ansvarsfullt över sin sexualitet.

Läs deklarationen – och alla krav- i sin helhet:

Civilsamhällets deklaration för SRHR i Europa

Ladda ner eller högerklicka för att öppna (1 Mb)

STÖD OSS