KALLELSE TILL AFRIKAGRUPPERNAS ÅRSMÖTE - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-01-19

KALLELSE TILL AFRIKAGRUPPERNAS ÅRSMÖTE

När: Lördag den 21 maj – Söndagen den 22 maj, 2022
Var: Gävle och digitalt

Bästa medlemmar!
Nu har vi precis lämnat ytterligare ett år präglat av pandemi bakom oss. Ett år då orättvisa och brist på internationell solidaritet har blivit tydligare än någonsin. Medan västvärlden hamstrar vaccin står stora delar av världen utan. Än en gång slår en orättvis världsordning mot dem som alltid berövats sina rättigheter.
 
Samtidigt har det varit ett år då demokratin i Sverige firat 100 år. I södra Afrika har människor gått samman för att kräva sina rättigheter, och inte minst har Afrikagruppernas parternorganisationer mobiliserat.

 Women’s Leadership Centre (WLC) i Namibia har tagit en ledarroll i rörelsen för att stoppa olje-och gasprospektering i Okavangodeltat. WLC har skapat en kampanj som fått stort genomslag för att öka medvetenheten kring den sociala och ekonomiska påverkan på lokalbefolkningen som prospekteringen, och den eventuella utvinningen, kan få.
 
Ondjango Feminista i Angola arrangerade sitt årliga feministiska forum för att diskutera och reflektera över kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter och för att med ett feministiskt förhållningssätt möta utmaningar och presentera förslag på lösningar var en enorm självförtroendeboost för de kvinnliga aktivisterna

ÅRSMÖTET 2022

Apropå demokrati och solidaritet så har det blivit dags för årets viktigaste demokratiska händelse inom Afrikagrupperna – vårt årsmöte!

I år har mötet fokus på Solidaritet och Aktivism idag. Vi står inför viktiga händelser i Sverige med ett kommande riksdagsval och klimatkonferensen Stockholm +50. Under årsmötet har du som medlem möjlighet att påverka Afrikagruppernas budskap genom gemensamma uttalanden i dessa och andra viktiga frågor. Årsmötet anordnas i Gävle i anslutning till ABF:s folkbildningsdagar Ordet Fritt.

Ordet Fritt ockuperar under tre dagar, onsdag 18 maj till och med fredag 20 maj, centrala Gävle med ett fullspäckat program med workshops, seminarier, panelsamtal, kulturevent och utställningar. Att bibehålla inspiration, engagemang och demokrati trots nästan två år av pandemi och digitala möten är en utmaning. 

Erbjudande Ordet Fritt + Årsmöte
Afrikagrupperna erbjuder våra medlemmar en kombination av inspirerande folkbildningsevent och demokratiskt inflytande, genom att inkludera inträde på Ordet Fritt fredag 20 maj som del i Afrikagruppernas årsmötespaket. Naturligtvis kan du som medlem välja att delta under hela folkbildningsdagarna som leder upp till årsmötet, men då gör du det på egen bekostnad. Anmäl dig till årsmötet via formuläret här.

Årsmöte i hybridformat
Vi hoppas att träffa så många av er som möjligt i Gävle, men vi förstår att inte alla har möjlighet att resa och med det i åtanke kommer årsmötet 2022 vara ett så kallat hybridmöte, vilket innebär att det kommer att finnas möjlighet att delta digitalt om man så önskar.
 
På lördag kväll samlas vi förstås för en gemensam middag till självkostnadspris och får en efterlängtad möjlighet att umgås och prata med varandra under lite lättare former.
 
Missa inte chansen att göra din röst hörd!

I solidaritet,
Afrikagruppernas styrelse

Ps. Anmäl dig till årsmötet senast den 30 april via länken HÄR

Vad händer på årsmötet?
På årsmötet presenterar vi resultat och lärdomar från det gångna årets verksamhet, med fokus på framtiden. Här beslutar vi vilka som ska ingå i styrelsen, medlemsrevisorerna, auktoriserade revisorerna och valberedningen under det kommande året. Årsmötet fattar beslut om förslag från styrelsen och medlemmar och vi tar del av medlemsrevisorernas rekommendationer.

Rösträtt
Afrikagrupperna är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. Årsmötet som hålls varje år är vårt högsta beslutande organ där du som enskild medlem har en röst. Representanter för medlemsorganisationer som är betalande medlemmar i Afrikagrupperna har rätt att närvara och yttra sig. Högst två från organisationen kan var för sig ha rösträtt som ska styrkas med en fullmakt. Personer utan rösträtt från medlemsorganisationer, stödgrupper samt Afrikagruppernas personal är också hjärtligt välkomna till årsmötet.

Motionera MERA!
Om du, din lokalgrupp eller medlemsorganisation har ett förslag till årsmötet lämnar du eller ni en motion som årsmötet kan ta ställning till. För råd om hur du skriver en motion hör av dig till medlem@afrikagrupperna.se. Den färdiga motionen skickas till medlem@afrikagrupperna.se senast 26 februari (12 veckor innan), vänligen skriv MOTION i ämnesraden.

För att underlätta motionsprocessen har vi satt ihop ett ”Motioner: Tips och Trix” samt en presentation om hur det kan gå till när en motion blir godkänd.

Nominera till förtroendeuppdrag 
Årsmötet ska välja ett antal personer till att sitta i styrelsen, medlemsrevisorsgruppen och valberedningen. Du kan föreslå dig själv eller någon annan. Skicka din nominering till valberedningen på valberedningen@afrikagrupperna.se senast 12 mars (10 veckor innan). Du kan även tipsa valberedningen om personer de bör kontakta. Vill du nominera en person till att ingå i nästa års valberedning skickar du ditt förslag till valberedningen@afrikagrupperna.se

Årsmöteshandlingar på hemsidan
Styrelsens förslag till årsmötet läggs ut på www.afrikagrupperna.se/medlemsnytt efter hand. Senast 9 april ska styrelsens propositioner, medlemmars motioner och valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer finnas tillgängliga på hemsidan. Du som anmäler dig till årsmötet kan välja att få handlingarna skickade per e-post eller som papperspost.

Kostnader
Boende: Gällande rådande pandemi och eventuell smittspridning, är standarden för boende enkelrum, men delat rum kan erbjudas om så önskas. Mer praktiska detaljer går att läsa på anmälningslänken. Alla detaljer får du efter anmälan.

Resa: Reseersättning ges till medlemmar för resa till årsmötet med billigaste möjliga färdmedel som tar hänsyn till miljön. Vi ber att ni bokar era egna resor, gärna i god tid, för att sedan bli ersatta mot inlämning av originalkvitto. Ta gärna med kvittona till Årsmötet så kan vi fixa pappersarbetet på plats!

Vi skulle även rekommendera att du bokar en avboknings- och ersättningsbar biljett.

Anmälan
Anmäl dig till årsmötet senast 30 april genom att klicka HÄR

30 minuter att bidra med till mötet?
Kan du hjälpa till med det praktiska under årsmötet, så som att lyfta stolar, fixa fika/lunch, eller en skoj kvällsaktivitet i åtanke? Superbra – allt blir mycket lättare om vi gör tillsammans. Skriv till medlem@afrikagrupperna.se

Hur påverkas årsmötet av Covid-19? 
Årsmötet kommer att arrangeras i enlighet med gällande regler och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter.  Detta kan innebära att hela mötet måste läggas om och bli digitalt om det är en ökad smittspridning i samhället.

Notera att om du planerar delta i ABFs Ordet Fritt krävs att man kan uppvisa giltigt vaccinationspass. Du som av hälsoskäl inte kan vaccinera dig får delta på Ordet Fritt mot uppvisande av läkarintyg. Du kan läsa mer på här: https://ordetfritt.abf.se/2021/12/17/vaccinpass-ordet-fritt/


Varmt välkommen!
Afrikagruppernas styrelse

Förslag på dagordning 2022

 §1. Ordförande öppnar mötet 
§2. Information om mötesförhandlingarna 
§3. Upprop och fastställande av röstlängd 
§4. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande 
§5. Val av funktionärer: 
− Mötesordförande 
− Mötessekreterare 
− Rösträknare tillika justerare 
§6. Fastställande av årsmötets dagordning 
§7. Presentation av valberedningens förslag på ordförande, styrelse, medlemsrevisorer och auktoriserade revisorer 
§8. Presentation av förslag till valberedning 
§9. Beslut om tidpunkt för nomineringsstopp av kandidater till styrelse, medlemsrevisorer, auktoriserade revisorer och valberedning 
§10. Presentation av verksamheten 
§11. Värdegrund 
§12. Ordförandes rapport 
§13. Årsredovisning samt beslut om resultatdisposition 
§14. Presentation av budget 
§15. Generalsekreterarens rapport 
§16. Medlemsrevisorernas rapport 
§17. Auktoriserande revisorernas berättelse 
§18. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
§19. Presentation av propositioner, inklusive medlemsavgifter 
§20. Presentation av motioner 
§21. Delegationsordning, behandlas om proposition eller motion föreligger 
§22. Beslut om propositioner, inklusive medlemsavgifter 
§23. Beslut om motioner 
§24. Nya nomineringar
§25. Val av ordförande samt arvodering av ordförande 
§26. Val av styrelse 
§27. Val av medlemsrevisorer 
§28. Val av auktoriserande revisorer 
§29. Val av valberedning 
§30. Övriga frågor 
§31. Mötets avslutande 

STÖD OSS