Women’s Leadership Center - Afrikagrupperna

Women’s Leadership Center

I Namibia arbetar Afrikagrupperna sedan 2018 med Women’s Leadership Centre (WLC) som mobiliserar flickor och kvinnor och visar prov på hur den personliga berättelsen gör skillnad.

  • Namibia

Women’s Leadership Center

Om partnerorganisationen

I Namibia arbetar Afrikagrupperna sedan 2018 med Women’s Leadership Centre (WLC) som mobiliserar flickor och kvinnor och visar prov på hur den personliga berättelsen gör skillnad. WLC arbetar med att främja kvinnors rättigheter och skildrar personliga herstories. Arbetet tar avstamp i feministiska värden och genom att synliggöra och diskutera flickors och kvinnors narrativ skapar de motståndskraft, självförtroende och morgondagens ledare bland flickor och kvinnor i utsatta delar av landet. WLC fokuserar på att ge flickor och kvinnor en röst genom samtal, skrivarkurser, poesiworkshops, musik- och teaterproduktioner och andra kreativa uttryckssätt där det personliga alltid får vara politiskt.

Påverkansarbete

Women’s Leadership Center arbetar outtröttligt med att påverka makthavare och lagstiftning. En viktig del i arbetet är att informera flickor och kvinnor, det civila samhället, pojkar och män, traditionella ledare, lärare, poliser, sjukvårdspersonal etc. om de faror som patriarkala normer och strukturer för med sig.

WLC menar att eftersom kultur är skapad av människans föreställningar, så kan den påverkas och förändras, särskilt om den möter tillräckligt mycket motstånd. Kultur har olika mening beroende på vilken folkgrupp du tillhör och kan såklart föra med sig även goda traditioner. Men samtidigt kan kulturella sedvänjor kränka kvinnors rättigheter och än idag förekommer ritualer som utsätter kvinnor för fara och hindrar deras egenmakt.

– Förra veckan närmade sig en ung kvinna mig och bad mig skära henne, annars kommer hon inte att kunna gifta sig. Hon berättade för mig att en man vill känna ärren på kvinnorna han sover med, hur skulle han annars veta att det är en kvinna han sover med? berättar Berithar Sitali-Mapenzi som arbetar för WLC i norra Namibia.

Att skära i kvinnors kroppar är en del av en ritual som kallas Sikenge och sker i samband med kvinnans första menstruation. Kvinnor isoleras under en tid med äldre kvinnor från samhället där syftet är att lära sig sin roll och visa respekt för sin man och äldre familjemedlemmar. Under den ceremoniella perioden finns också en tradition av att skära i kvinnors hud för att skapa ärrbildningar, något som ska attrahera män under sex. Berithar beskriver riterna som skadliga inslag i en annars sprudlande kultur.

– Vet du att det finns en sång som går: En kvinna utan ärr är som en yxa utan skaft? Säger Berithar och skakar på huvudet.

Andra ritualer är hemgift och Malobolo som betyder brudens pris. Mannens familj betalar en summa pengar i utbyte mot kvinnan. Kuomisa Busali innebär torrt sex där man torkar ut slidan före samlag med hjälp av tyger, örter, stenar, salt, babypuder eller kemikalier för att samlaget ska bli mer njutbart för mannen. Det gör såklart sex smärtsamt för kvinnan och ökar risken för hiv och livmoderhalscancer då en inte kan använda kondom och det ofta blir skador på slemhinnorna.

Vi vill inte förändra vår kultur, vi vill bara uppmärksamma lokalsamhällena på dessa riter, som skadar mer än bidrar till vår kultur, förklarar Berithar som aktivt åker runt i olika byar och informerar och pratar om kvinnors rättigheter.

Att utsättas för sexuella sedvänjor ökar risken för hiv och oönskade graviditeter, en stark korrelation som Berithar kunnat se i sitt arbete i Zambeziregionen. Idag lever cirka 14,5 procent av kvinnorna mellan 15–49 år i Namibia med hiv och prevalensen är avsevärt högre i Zambeziregionen där den 2013 uppmättes till nästan 31 procent hos kvinnor mellan 15–49 år. Berithar har arbetat med att besöka olika lokalsamhällen sedan 2012 och tycker sig se en skillnad.

Vi har kommit långt i de samhällen vi arbetar i, men jag önskar att vi kunde bli fler och arbeta på fler ställen. På så sätt skulle vi också kunna påverka våra politiker kring vad som händer i vårt land här och nu, berättat Berithar och avslutar: Vi måste prioritera våra mänskliga rättigheter före traditionella kulturella riter.

Berithar Sitali-Mapenzi från WLC Foto: Linda Nyström
Berithar Sitali-Mapenzi utbildar kvinnor i en by i Capriviregionen 2018 Foto: Linda Nyström
STÖD OSS