ADRA kämpar för att bevara den biologiska mångfalden i Angola - Afrikagrupperna

Nyhet 2021-05-19

ADRA kämpar för att bevara den biologiska mångfalden i Angola

Angola är inte undantaget från västvärldens stora miljöproblem som global uppvärmning, reducering av biologisk mångfald och avskogning. Vars effekter på klimatet har uppenbarats med förekomsten av torka och cykliska översvämningar, särskilt i södra delen av landet och i områden nära havet.

I de kommuner som omfattas av ADRAs arbete (25 kommuner) är miljöproblemen i samband med jordbruksproduktion, som markförstöring och avskogning, de mest inskränkande på de lokala samhällena. Inom detta område fokuserar ADRA på genomförandet av åtgärder som bidrar till att öka miljömedvetenheten och stärka lokala samhällsstrategier för att mildra effekterna av klimatförändringar. ADRA har bland annat genomfört åtgärder som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden genom att öka medvetenhet om samhället, utbilda och utveckla mikroplaner som har bidragit avsevärt till att förändra samhällets medvetenhet och förbättra miljöhanteringen.

Plantor av skogsväxter som förvärvats och distribuerats i kommunen Humpata i Angola Foto: ADRA

Nedan lyfter ADRA fram de viktigaste åtgärderna som har genomförts, särskilt när det gäller återplantering av skog det senaste året:

 • Hållit i debatter om skydd, bevarande och bevarande av skogar
 • Genomförde föreläsningar om vikten av återplantering av skog som en följd av överdriven trädavverkning och förbränning
 • Stöttade produktionen av skogsplantor (eukalyptus, cederträ och tall)
 • Uppmuntrade produktionen av grödor som är resistenta mot klimatförändringar (maniok och sötpotatis)
 • Genomförde 9 utbildningar om naturresursförvaltning (vatten, mark och skog) med deltagande av 203 medlemmar från föreningar / kooperativ, varav 83 var kvinnor
 • Förvärvade 3 800 fruktträdplantor (citron-, apelsin-, mandarin- och äppelträd) i provinserna Huambo och Huila i Angola
 • Uppmuntrade produktionen av grödor som är resistenta mot klimatförändringar i 19 föreningar / kooperativ i 6 olika kommuner.
 • Genomförde 24 utbildningar om hållbart jordbruk med 455 medlemmar i föreningar och kooperativ varav 226 var kvinnor
 • Genomförde 7 utbildningar om hållbara förvaltningsmetoder och bevarande av naturresurser med 288 medlemmar från samhällsorganisationer, varav 142 var kvinnor
 • ADRA stöttade planterandet av skog på kommunens marker
 • Stöttade åtta föreningar i införandet av klimatbeständiga grödor (kassava och sötpotatis) i deras kollektiva odlingsfält
 • Införande av jordbruksskogsbruk i produktionsenheterna genom distribution av fruktträdplantor (mango-, apelsin- och citronträd) och skogsplantor, samt introduktion av växter som syftar till att förbättra jorden på grund av deras återupplivande kapacitet som sockerrör och kassava
 • Deltagande i kampanjer organiserade av miljöorganisationer för bevarande av havssköldpaddor, flamingor och andra arter genom plantering av mangrover
 • Det har skett utbildningar om markanvändning och bevarande. De har även skett diskussioner om skogsförvaltning. Bland annat användning av organiska gödselmedel, träds betydelse för markskydd, konsekvenser av oordnad avverkning av träd, konsekvenser av att skogar inte återplanteras, bevarande av djur, okontrollerad förbränning och dess konsekvenser för marken och miljön.
Representant för ADRA och kommunförvaltningen deltar i en av skogskampanjerna
Utbildning i förvaltning av naturresurser (vatten, mark och skog) i Gambos kommun, Huíla i Angola
Trädplantering i Palanca kommun i Humpata, Huíla som en del av en skogsplantering.

Förutom dessa åtgärder är ADRA en del av THOTA-rörelsen, som skapades 2016 av en grupp angolanska civilsamhällsorganisationer och kyrkoorganisationer. Deras är syfte att skapa en nationell plattform för diskussion och analys av den sociala och ekonomiska situationen som påverkar samhällen som bor i naturresursutnyttjande områden och strävar efter ekonomisk rättvisa.

I början på 2020 avsåg Angolas regering att ändra lagen om miljöskyddsområden för att införa och revidera paragrafer för att tillåta utnyttjande av olja och mineralresurser inom dessa områden. Den angolanska regeringen blev uppmanad av THOTA- rörelsen och ADRA, som gick ut med ett offentligt ställningstagande och med stöd av nationalförsamlingen, att en process inleds för att återkalla ändringarna i lagen om miljöskyddsområden. Det är underförstått att ändringsförslaget från regeringen inte kommer att åstadkomma de förändringar som är avsedda för att säkerställa hållbarheten för befintliga naturresurser. Under åren 2008–2013 registrerade Angola en ekonomisk tillväxt på grund av oljeutforskningen i landet. Det är nödvändigt att lära av erfarenheterna från det förflutna för att bygga en bättre framtid för kommande generationer.

Till följd av detta tryck från det civila samhället har lagförslaget från regeringen ännu inte godkänts och diskuteras än. ADRA och många andra organisationer hoppas att det inte kommer att godkännas för att det kommer att äventyra landets biologiska mångfald.

Skriven av Afrikagruppernas parternorganisation ADRA

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS