ADRA - Afrikagrupperna

ADRA

ADRA är en av de mest inflytelserika icke-statliga organisationerna i Angola. Organisationen, vars namn betyder ”aktion för landsbygdsutveckling och miljö”, verkar för en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i ett land som idag präglas av stora ojämlikheter.

  • Angola

ADRA – Främjar den lokala utvecklingen

Bakgrund

I Angola finns stora rikedomar, såsom olja och diamanter. Samtidigt är resursfördelningen i landet orättvis så naturresurserna kommer inte alla till del. Trots att Angola är ett land som gått igenom en snabb ekonomisk utveckling de senaste åren och har relativt hög BNP, får många inte del av denna utveckling. Istället ökar de sociala och ekonomiska klyftorna. För att man ska kunna få en mer jämlik fördelning av Angolas resurser och en utveckling som kommer befolkningen till del, är ett starkt civilsamhälle avgörande.

Verksamhet

ADRA arbetar för en demokratisk utveckling med fokus på hållbarhet och på att minska fattigdomen. Organisationen upplyser människor om deras medborgerliga rättigheter och stärker på så sätt deras kapacitet att påverka och ställa krav på makthavarna i landet. ADRA ger även stöd till lokala organisationer och föreningar, bland annat genom utbildning, ekonomiskt stöd och organisationsutveckling. ADRA har genom detta bidragit till att ungefär 450 organisationer har bildats och nu kan arbeta självständigt för en positiv förändring och utveckling av samhället.

Förändrade liv på landsbygden

Joana João Peca verkar som småskalig bonde i Angola och har varit medlem och aktiv inom vår partnerorganisation ADRA sedan 2015. Genom kunskapsutbyte bönder emellan arbetar hon och andra aktiva inom organisationen för att bekämpa hunger.

Jag trivs bra i vårt område, för här har jag möjlighet att ha en bit mark där jag kan bruka jorden och på så sätt förse min familj med mat, förklarar Joana.

Genom ADRA har Joana genomgått utbildningar i hur hon på bästa sätt ska bruka jorden för bästa möjliga produktion.

ADRA tillhandahåller många av de lokala fröerna i Angola, men inte alla. Tyvärr försvann en del fröer under kriget, förklarar Joana.

Beroende på situation, så förser antingen staten eller ADRA dem med lokala fröer, som införskaffas på den lokala frömarknaden. På traditionellt vis konserverar de fröerna efter skörd, lägger dem i en stor trumma och förvarar dem där tills de behövs.

I vissa fall behöver vi ta bort skalen från fröerna. Då mixar vi istället fröerna med en blandning av aska och piri-piri, för att de ska få en skyddande hinna, säger Joana.

Denna och många andra sorters knep lärs ut i odlingsskolan ”Peasants Farming School”, som ADRA anordnar. De lokala fröerna som bönderna sparar är bland annat sötpotatis, yam, jordnöt och bönor. Men utöver dem används majs och Cassava, två globala grödor som bönderna enbart får tag på via den kommersiella marknaden.

Alla har rätt till en säker förlossning

På Angolas landsbygd kan det vara svårt att ta sig till närmaste vårdcentral. Långa avstånd, dåliga vägar och osäkra transporter gör riskerna stora, inte minst för gravida. Många dör, precis som Micaela Esenjes syster, i samband med förlossning. Så sorgligt – och onödigt. Var med och stötta de traditionella barnmorskorna som många gånger är skillnaden mellan liv och död.

Läs relaterade artiklar

STÖD OSS