Alla har rätt till en säker förlossning - Afrikagrupperna

ALLA HAR RÄTT TILL EN SÄKER FÖRLOSSNING

På Angolas landsbygd kan det vara svårt att ta sig till närmaste vårdcentral. Långa avstånd, dåliga vägar och osäkra transporter gör riskerna stora, inte minst för gravida. Många dör, precis som Micaela Esenjes syster, i samband med förlossning. Så sorgligt – och onödigt. Var med och stötta de traditionella barnmorskorna som många gånger är skillnaden mellan liv och död.

Micaelas mål: ingen ska dö i barnsäng

När Micaela som 15-åring såg sin äldre syster dö under förlossningen bestämde hon sig för att göra allt för att förhindra att fler kvinnor möter samma öde. Sedan 2005 arbetar hon som traditionell barnmorska åt det kommunala sjukhuset i Chicuma som ansvarar för fler än 20 byar. Vissa ligger 40 km bort och det kan ta fyra-fem timmar att komma fram på de usla vägarna – för den som har något att åka på. En del tar mopeden till sin förlossning. Ibland föds barn på vägen. Med sådana förutsättningar är graviditeskontroller och mödravård snarare undantag än regel, med hög mödra- och spädbarnsdödlighet som följd.

Barnmorskor fyller ett tomrum – utan lön!

Afrikagruppernas partnerorganisation, Aktion för landsbygdsutveckling och miljö, ADRA kämpar för allas rätt till en säker förlossning. Bland annat genom att utbilda traditionella barnmorskor i förlossningstekniker, ge dem arbetsutrustning och opinionsbilda för att de ska få ett erkännande. Denna yrkeskår utför nämligen hälften av alla förlossningar på Angolas landsbygd – helt ideelt. För att försörja sig bedriver Micaela småskaligt jordbruk. Samtidigt som hon följer gravida genom hela graviditeten, ger råd och vård som de annars inte skulle ha fått.

Från början hjälpte vi bara till under förlossningen. Men efter att vi fått utbildning av ADRA och möten med sjukvårdsledningen började vi arbeta med upplysning och råda gravida att gå på kontroller. Snart märkte vi att vissa problem vid förlossningen minskade, berättar Micaela.

Micaela Esenje – traditionell barnmorska i Angola

STÖD BARNMORSKORNA I ANGOLA

Var med oss och ADRA i kampen för allas rätt till en säker förlossning!

Micaela visar runt i ett utav förlossningsrummen

De behöver bli fler och få mer utrustning

Trots den viktiga roll traditionella barnmorskor spelar saknar de ofta arbetsmaterial:

För att genomföra en säker förlossning behöver vi handskar, saxar, vågar, trasor, handdukar och babykit. Jag känner mig väldigt stolt över att vara en traditionell barnmorska. Att se en frisk tioåring, med vetskapen om att jag bidrog, ger mig mycket glädje, säger Micaela.

Förutom arbetsmaterial behöver det också utbildas fler barnmorskor till de byar där det idag varken finns sjuksköterskor eller läkare. Var med oss och ADRA i kampen för allas rätt till en säker förlossning.

STÖD BARNMORSKORNA I ANGOLA

Var med oss och ADRA i kampen för allas rätt till en säker förlossning!

STÖD OSS