Pressmeddelande: Människorättsorganisationer uppmanar regeringen att stötta arbetet för ett bindande regelverk för företag och mänskliga rättigheter

FIAN, Latinamerikagrupperna, Afrikagrupperna och Fonden för mänskliga rättigheter uppmanar Sveriges regering ta aktiv ställning och stötta arbetet inom FN för ett internationellt bindande regelverk för företag och mänskliga rättigheter.

Read More
page  8  of  17