Loksamhällen sätter stop för fossiljätten Shells prospektering av olja och kol - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-10-21

Loksamhällen sätter stop för fossiljätten Shells prospektering av olja och kol

I september upphävdes beslutet att ge Shell rätt att genomföra seismiska undersökningar för att prospektera fossil olja och gas utanför Sydafrikas sydöstra kust i regionen Wild Coast i provinsen East Cape. Beslutet fattades av Makhanda High Court efter att lokala samhällen gick samman och stämde Shell. Beslutet är en enorm vinst för miljön och ett steg i rätt riktning bort från den destruktiva koloniala exploateringen.

Tillståndet att genomföra seismiska undersökningar för att avgöra om det finns kommersiellt utvinningsbara reserver av olja och gas i området gavs av departementet för mineralresurser och energi redan 2014 – då till Impact Africa som senare överfördes till Shell – och förnyades 2017 och 2021. Det har dock ifrågasatts huruvida beslutet var i enlighet med rådande regler kring miljö och lokalsamhälles rätt att bli konsulterade.

Civilsamhällesorganisationer som representerar lokalsamhällen – och stöttas av Afrikagruppernas partnerorganisation groundWork – hävdade i sin stämning att beslutet var olagligt på flera grunder. De menade att ingen konsultation förts med berörda samhällen och att samrådet med de traditionella ledarna var otillräckliga. Vidare hävdade de att myndigheterna inte övervägt den potentiella skadan för lokalinvånare som i stor utsträckning försörjer sig på fiske men även inverkan på deras kulturella och andliga rättigheter samt på olje- och gasutvinningens bidrag till klimatförändringarna. Slutligen, hänvisade dem till lagen om integrerad kustförvaltning och dess krav på att beakta hela samhällets intressen – inklusive fiskare och havets liv.

De seismiska undersökningarna var tänkta att genomföras på en enorm yta omfattande flera tusen kvadratkilometer och bedömdes ha förödande konsekvenser på den marina biologiska mångfalden. Ljudföroreningar skulle drabba valar och delfiner särskilt hårt.

Domstolen gav lokalinvånarna rätt och landade i att Shell inte på något trovärdigt redovisat hur den seismiska undersökningen skulle förbättra den lokala socioekonomiska situationen då det saknades förklaring till hur jobb var tänkt att skapas och ekonomin stimuleras.

En avgörande del i den fällande domen var kopplat till lokalsamhälles rätt att bli konsulterade som flera av Afrikagruppernas partnerorganisationer länge drivit. 2020 uppdaterades den sydafrikanska lagen som reglerar utvinningsindustrin (Mineral and Petroleum and Resources Development Act, MPRDA) där det förtydligas att konsultation men lokalsamhällen inte är en formalitet utan att de behöver genomföras på ett meningsfullt sätt i enlighet med de processer som definieras i reglerna för miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Bild från en protest mot Shells seismiska undersökningar i Sydafrika Foto: groundWork

Domen konstaterade att konsultationen brustit på flera sätt. Bland annat inkluderas inte alla berörda då informationen endast delades på engelska och afrikaans men inte på Xhosa som är majoritetsspråket bland de berörda samhällena. Likaså hade projektinformation gjorts tillgänglig online men ett stort antal av befolkningen saknar tillgång till internet. Domen löd bland annat ”…Uppifrån och ned-strategin där kungar eller monarker rådfrågades på grundval av att de talade för alla deras undersåtar hör till det förflutna som inte finner utrymme i en konstitutionell demokrati”.

En av advokaterna som arbetade med ärendet, tillade att det fortfarande finns mycket arbete att göra men detta beslut ger sydafrikaner förnyat hopp om att människors liv och ekosystem är värdefulla och värda att skydda mot klimatbrottslingar.

Den här segern visar hur viktig och kraftfull lokal organisering är och även betydelsen av bindande lagstiftning för företag vad gäller mänskliga rättigheter och miljö. Förhoppningsvis blir det här ett prejudicerande fall som kan följas av fler liknande segrar. Kampen fortsätter!

STÖD OSS