Uttalande om regeringsbildningen och den utrikespolitiska riktningen   - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-10-18

Uttalande om regeringsbildningen och den utrikespolitiska riktningen  

En ny regering tillträdde idag. Johan Forssell (M) blir bistånds- och utrikeshandelsminister och Tobias Billström (M) utrikesminister, två avgörande poster för Sveriges bidrag till den globala utvecklingen och vår positionering i den internationella debatten. Afrikagrupperna känner stor oro för hur regeringen kommer att agera i frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimat- och miljöfrågor.  
 
Den feministiska utrikespolitiken slopas, miljödepartementet läggs ned och enprocentmålet av BNI till utvecklingssamarbete lämnas. För 2023 prognostiseras budgeten till 0,88 procent av BNI. Att frångå enprocentsmålet är en historisk nedmontering av svensk solidaritet och globalt ansvar vilket vi ser allvarligt på, även om ett tak för avräkningar inom biståndet införs och skrivningar från den nytillträdda regeringen vill fokusera på civilsamhället. Men i en tid då kriser och utmaningar är globalt sammanlänkade bör Sveriges regering förstå och adressera dessa utmaningar strategiskt och långsiktigt. Afrikagrupperna kommer kämpa för att Sverige inte ska vika från enprocentmålet och fortsätta visa varför en feministisk utrikespolitik behövs. 

”I en tid då civilsamhället behövs som mest, både som stöd för demokrati och fred, men också i akuta insatser för att stötta de mest utsatta grupperna som drabbas av konflikt, matbrist och klimatkatastrofer är det läge för Sveriges regering att växla upp biståndet, inte montera ned det. En internationell, feministisk solidaritet och en strategisk förståelse av hur alla kriser hänger ihop är vad vi behöver inom utrikespolitiken och biståndet.” – Louise Lindfors, generalsekreterare 

Ett nedmonterat utvecklingssamarbete kommer att få enorma negativa konsekvenser för människor runt om i världen. Enligt WFPs senaste rapport lider ca 2,3 miljarder människor av hunger idag, en siffra som ökar på grund av Rysslands invasion och krig i Ukraina, som i sin tur skapat ännu större matbrist i de länder i Afrika som har ett importberoende av majs och vete. Vi ser även ett global krig som pågår mot kvinnors kroppar. I Sydafrika våldtas en kvinna var 29 sekund och i Sverige ökar statistiken och utsattheten. Kvinnor och barn behöver större inflytande, mer trygghet och stödet till feministisk organisering behöver uppbackning från Sveriges regering.

Afrikagrupperna vet att det tar lång tid att bygga upp ett starkt civilsamhälle som har möjlighet att påverka. Det kräver långsiktighet, ett stabilt finansiellt stöd och ett stort handlingsutrymme för organisationer och rörelser att utveckla sin verksamhet över tid för att skapa verklig förändring.  
 
För att driva kampen för jämställdhet, jämlikhet, för feminism, demokrati och mänskliga rättigheter behövs DU mer än någonsin. Bli medlem idag! 

STÖD OSS